O-STA

Goriva Q Max od danes na vseh bencinskih servisih skupine Petrol

Ljubljana, 15. maj 2012 - Družba Petrol je predstavila družino pogonskih goriv Q Max, ki so od danes na voljo na vseh bencinskih servisih skupine Petrol v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Gre za goriva, ki po svojih lastnostih presegajo aktualne evropske standarde na tem področju. Značilnosti družine goriv Q Max so prilagojene ključnim zahtevam porabnikov - nižji porabi oziroma izboljšani ekonomiki pri vožnji, večji učinkovitosti in zaščiti motorja ter zmanjševanju emisij škodljivih spojin v okolje.

Petrol je na vseh svojih bencinskih servisih po Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Črni gori uvedel nova nadstandardna pogonska goriva Petrol Q Max. Gre za družino novih goriv - motorna bencina "Q Max 95" in "Q Max 100", dizelsko gorivo "Q Max Diesel" in tudi avtoplin "Q Max LPG", ki bodo v celoti zamenjali dosedanja pogonska goriva.

Goriva družine Petrol Q Max izpolnjujejo vse najnovejše zahteve proizvajalcev motorjev in aktualne evropske zakonodaje ter presegajo zahteve obstoječih standardov na tržiščih. Najnovejša generacija sodobnih večnamenskih aditivov, ki je uporabljena v gorivih Q Max, zagotavlja večji izkoristek in zaščito motorja, ob hkratni izboljšani ekonomiki, nižji porabi ter bistveno nižjih emisijah škodljivih spojin v okolje. Razvoj nove generacije goriv je potekal v sodelovanju s priznano korporacijo Afton Chemical iz Velike Britanije, ki je ena vodilnih svetovnih proizvajalk aditivov.

Družina pogonskih goriv Q Max je vsestransko preizkušena, tako z laboratorijskimi kot tudi terenskimi preizkusi, ki so pokazali, da je poraba pri novi generaciji Petrolovih goriv Q Max 95 tudi do 4 % nižja, pri Q Max Diesel pa je nižja do 2,5 %. Vsi podatki in navedene izboljšave slonijo na konkretnih motornih preizkusih, ki jih je opravil dobavitelj aditivov na posebnih preizkuševalnih motorjih in/ali s terenskimi preizkusi na konkretnih vozilih.

Kakovost goriv Q Max je zagotovljena s celovitim in razvejanim sistemom kontrol, tako na nabavni kot tudi na prodajni strani oskrbovalne verige, ki jih Petrol izvaja v lastnem in tujih akreditiranih laboratorijih, ter se stalno prilagajajo trendom in zahtevam sodobnih motorjev.

Goriva Q Max bodo v prodaji na vseh bencinskih servisih Petrola v Sloveniji (313), na Hrvaškem (86), v Bosni in Hercegovini (37) ter Črni gori (6) po nespremenjeni ceni, kar za kupca pomeni večjo dodano vrednost. Nova goriva Q Max so popolnoma kompatibilna z vsemi dosedanjimi Petrolovimi gorivi in tudi z gorivi drugih ponudnikov na trgu.

Mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, je ob tem povedal: "Skladno s svojo vizijo se v Petrolu vedno trudimo za napredek in razvoj na področju naših nosilnih produktov, tekočih goriv. Pomembno novost pa prenašamo tudi v regijo, kjer poslujemo. Družina pogonskih goriv Petrol Q Max po kakovosti presega okvire standardov, hkrati pa omogoča večjo moč motorja in nižjo porabo ob zmanjšanih emisijah škodljivih spojin v izpuhu. S Petrolovim sistemom nadzora kakovosti kupcem zagotavljamo najboljša pogonska goriva na trgu. Verjamem, da bodo kupci od danes dalje še bolj občutili kakovost goriv pri Petrolu."

Tehnični dodatek:

Petrol Q Max 95 in Petrol Q Max 100 Petrol Q Max 95 in Q Max 100 sta nova izboljšana motorna bencina. Izboljšave so dosežene z uporabo sodobnega večnamenskega paketa dodatkov svetovno priznanega proizvajalca aditivov (Afton Chemical VB). Z uporabo teh dodatkov dosežemo: - izboljšano čistost sesalnih ventilov (preizkusa mercedes M102E in M111), - skrajšan odpiralni čas vbrizgalnih šob kot posledica čistejših površin (preizkusi na serijskih motorjih - meritev "LTFT"), - nižjo porabo goriva (preizkusni cikel MVEURO), - manj oblog v zgorevalnem prostoru (preizkus "CEC DF 12+"), - skoraj popolno zaščito površin pred korozijo (preizkusa ASTM D665A in D665B), - občutno znižanje škodljivih spojin v izpuhu. Primerjava Petrol Q Max 95 in Q Max 100 z običajnimi motornimi bencini

Petrol Q Max Diesel Petrol Q Max Diesel predstavlja dodatno nadgradnjo dosedanjega dizelskega goriva. Tudi tukaj je uporabljen sodoben paket večnamenskega aditiva Afton Chemicals, ki zagotavlja vrsto izboljšav: - več kot dvakrat večja čistost vbrizgalnih šob, - manj nezgorelih CH in manj trdnih delcev v izpuhu (preizkusni cikel ECE 15), - občutno izboljšana korozijska zaščita površin, - nižja poraba (preizkus ECE 15), - popolna kompatibilnost z biogorivi. Primerjava goriva Petrol Q Max Diesel in običajnega dizelskega goriva (eurodiesel EN 590)
Petrol Q Max LPG Avtoplin Petrol Q Max LPG Avtoplin predstavlja nadgradnjo dosedanjega avtoplina, predvsem v sistemu vseh točk preverjanja in zagotavljanja najvišje kakovosti tega goriva, ter smiselno zaokrožuje družino pogonskih goriv Petrol Q Max. V primerjavi z drugimi gorivi je Q Max LPG nedvomno okolju najprijaznejše gorivo, saj s predelavo avtomobila na plin dosežemo: - 34 % zmanjšanja emisij dušikovega oksida NOx, - 15 % zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida CO2, - do 60 % zmanjšanja emisij ogljikovega monoksida CO, - do 40 % zmanjšanja smoga, - uporaba avtoplina ne povzroča emisij ogljikovodikov HC, žveplovega dioksida SO2 in drugih toksinov. Z uporabo Q Max Avtoplina torej poleg prihranka bistveno pripomoremo tudi k znižanju vrste škodljivih emisij v okolje.

****

Dodatne informacije:

Petrol d.d., Ljubljana

Strateško-korporativno komuniciranje

petrol.pr@petrol.si, www.petrol.si