O-STA

Sava Tires po skoraj štirih letih dobila dovoljenje za gradnjo novega skladišča

Novo skladišče bo predvideno končano novembra letos

V začetku aprila letošnjega leta je Ministrstvo za okolje in prostor Savi Tires, podjetju koncerna Goodyear, izdalo odločbo, s katero je potrdilo veljavnost enotnega gradbenega dovoljenja za gradnjo novega skladišča, ki je bilo izdano decembra 2001.
Priprave na gradnjo novega skladišča so se v Savi Tires pričele že pred štirimi leti, takoj po ustanovitvi podjetja leta 1998. Glede na načrte o povečanju in posodobitvi proizvodnje se je izkazalo, da takratne skladiščne kapacitete ne bodo zadostovale za načrtovano dinamiko rasti proizvodnje. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo je trajal skoraj štiri leta.

“Vesel sem, da se z današnjim dnem uresničuje eden naših najpomembnejših načrtov oziroma investicija, ki znaša 7 milijonov eurov,” je ob položitvi temeljnega kamna izjavil predsednik in glavni direktor Save Tires Richard A. Johnson.

» V tem času smo se v Savi Tires soočili s poskusom prekategorizacije zemljišča za industrijsko gradnjo v kmetijska zemljišča in to tik ob tovarniški ograji. Tudi spor glede prostega razpolaganja z zemljišči, ki se je začel že pred prihodom koncerna Goodyear, se je na Višjem sodišču razpletel šele sredi leta 2001. Zaradi navedenega smo za dovoljenje za gradnjo lahko zaprosili šele jeseni leta 2001. Ta čas smo sicer izkoristili za pripravo načrtov, pridobili smo vsa potrebna soglasja in uredili financiranje projekta, na žalost pa smo v obdobju od leta 1999 do danes zaradi neustreznih in nezadostnih skladiščnih površin utrpeli približno milijardo tolarjev škode,« je povedal Anton Urekar, podpredsednik za logistiko v Savi Tires.
V tem času so v Savi Tires problematiko skladiščenja reševali z najemi skladišč na različnih lokacijah v Kranju, Škofji Loki, Kamniku in Ljubljani.

Novo sodobno skladišče s površino 17100 m2 bo omogočilo skladiščenje 1,1 milijona pnevmatik v skladu z zahtevanimi standardi kakovosti v koncernu Goodyear. Nova pridobitev pomeni za Savo Tires boljše delovne pogoje za zaposlene, nižje stroške logistike, boljši servis kupcem, večjo požarno varnost in ne nazadnje bo novo skladišče pripomoglo k zmanjšanju obremenjevanja in onesnaževanja okolja. Odpadli bodo namreč prevozi avtoplaščev med najetimi skladišči.

Sava Tires, podjetje koncerna Goodyear, proizvaja in trži pnevmatike za osebna, poltovorna in tovorna vozila blagovnih znamk Sava, Goodyear, Dunlop, Fulda in Debica. Ker je slovenski trg, na katerem Sava Tires dosega visok tržni delež, za njene proizvodnje zmogljivosti premajhen, preko 90 odstotkov svoje proizvodnje izvozi v evropske države, države Bližnjega vzhoda, Južne Afrike, Kanade in Avstralije. Več kot četrtino proizvedenih pnevmatik proda na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro ter Makedonijo.