O-STA

Nadzorni svet Telekoma Slovenije

Ljubljana, 14. junij - Člani nadzornega sveta Telekoma Slovenije so na včerajšnji seji obravnavali predvsem tekoče posle iz njihove pristojnosti. Potrjen je posodobljen strateški načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2012 - 2016. Skupina načrtuje zavzeti vodilno mesto tudi v panogah informatike in medijev.

Nadzorni svet je na svoji današnji seji potrdil posodobljen strateški načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2012 - 2016. Do sedaj veljavni dokument, ki je bil sprejet aprila 2011, je nadgrajen predvsem s spoznanji, ugotovitvami in spremembami, ki so se v zadnjem poslovnem letu zgodile na trgu kot posledica gospodarske in finančne krize ter posledično spremenjenih uporabniških navad. Telekom Slovenije bo tudi v prihodnje usmerjen v zagotavljanje celovitih, zanesljivih, najsodobnejših komunikacij in multimedijskih storitev svojim uporabnikom, s čemer načrtuje ohranitev vodilnega mesta v panogi telekomunikacij, cilj skupine pa še naprej ostaja postati vodilni tudi v panogah informatike in medijev, kjer bodo tudi iskali nove vire prihodkov

Ključne poudarke strateškega načrta Skupine Telekom Slovenije bo uprava v kratkem predstavila vsem javnostim.