O-STA

Jutri spremenjene cene naftnih derivatov

Datum: 09. julij 2012

Cene naftnih derivatov se bodo jutri, 10. julija 2012, spremenile skladno z vladno Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov. Obenem je stopila v veljavo Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (UL RS št. 1/2012), s katero se pri pogonskih gorivih uvede taksa CO2.

Spremembe so naslednje:
• Motorni bencin NMB 95: cena se bo zvišala za 0,059 € na liter in bo 1,433 EUR/liter.
• Motorni bencin NMB 100: cena se bo zvišala za 0,054 € na liter in bo 1,450 EUR/liter
• Dieselsko gorivo PLO D-2: cena se bo zvišala za 0,053 € na liter in bo 1,320 EUR/liter.
• Kurilno olje KOEL: cena se bo zvišala za 0,010 € in bo 0,957 EUR/liter.
• cena avtoplina na Petrolu je 0,754 EUR/liter.

Lepo pozdravljeni,

Strateško-korporativno komuniciranje
Petrol d.d., Ljubljana


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .