O-STA

Vabilo na premiero filma in gledališke predstave Guernica Continuum

25. avgusta 2012 ob 19.00 bo v Stari dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor premiera filma in gledališke predstave Guernica Continuum. Predstava bo na sporedu še 26. avgusta ob 14.00 in 19.30, ter 27. avgusta ob 19.00.

Pretresljiva moralna in socialna drama, ki se dogaja v zadušljivem prostoru človeške regresije, je delo avtorice Maye Milenovic Workman, avtorja glasbe sta jazz legendi Metthew Garrison in Reggie Workman.

Režija, koreografija in zgodba / Written, choreographed and directed by Maya Milenovic Workman

Glasba / Music by Matthew Garrison, Reggie Workman

25. in 27. avgust 2012 ob 19.30, Stara dvorana

26. avgust 2012 ob 14.00 in 19.30, Stara dvorana

Slovensko narodno gledališče Maribor

Slovene National Theater Maribor

Slovenska ulica 27, Maribor

Guernica Continuum je pretresljiva moralna in socialna drama fizičnega gledališča, ki se dogaja v zadušljivem prostoru človeške regresije. Zgodba prikazuje številne interpretacije vedenja in medosebnih odnosov, s čimer postaja gradivo za tiste, ki se sprašujejo, kaj se je zgodilo človeštvu. S pretehtavanjem reakcij se gledalec sooči s pozabo in z motnjami, ki se ne dotikajo le moških in mater, otrok in staršev, incesta in homoseksualnosti, hendikepa, iluzij in religije - predstava si namreč zastavlja kompleksna vprašanja o medsebojni odgovornosti, ki se začenja z "izpovedjo resnice" o tem, kako se nekdo zares počuti, ko ni deležen zaupanja ali ko je zasmehovan in podjarmljen. Predstava pokaže, kako se lahko udejanji krivica, ko nekdo uveljavi svojo voljo, še posebej dominantna mati in ženske, ki so nezadovoljne same s sabo, bodisi z odsotnostjo moških bodisi z njihovo sebičnostjo in zatiranjem. Po koncu filma sledimo Bahii, ki namerno zapusti ječo, medtem ko Tom, njen partner iz filma, zdaj predstavlja nevidno roko kontrole, ki preko Bahie prikrito diktira ljudem, naj mu sledijo in ne nasprotujejo.

Guernica Continuum is a gripping moral and social physical theatre, which happens in a stale place of human regression. The story is staged interpretations of behavior that happens between people, becoming a compulsive viewing for anyone wondering what happened to humanity. There are investigative weight and reactions, which throw us into oblivion and nuisances that are not only about men and mothers, children and parents, incest and homosexuality, handicap, illusions and religion. It also addresses complex questions of responsibility toward each other by "telling the truth", how one feels when not trusted, bullied, subjugated, and how wrong it is to be that one is right, especially a domineering mother, and women who are dissatisfied with themselves, absence of men, or their selfishness and suppression. From the end of film, we follow Bahia who intentionally leaves the jail, while Tom, her partner in the film, now represents an invisible factor of control through Bahia, and makes people follow and not contradict.

GUERNICA CONTINUUM

Režija, koreografija, zgodba /Directing, choreography, story Maya Milenovic Workman

Nastopajoči / Performers

Katja Legin, Mojca Kasjak, Ayana Workman, Simon Šerbinek,

Žan Jović, Žan Tetičkovič, Maša Godina

Dramaturgija, prevod besedil / Dramaturgy, translations Benjamin Virc

Kostumografija / Costumes Marta Frelih

Scenografija / Set Darko Štandekar

Asistentka koreografinje / Assistant to choreographer Cleopatra Purice

Inspicient / Stage Manager Peter Krajnc

Postavitev podnapisov / Subtitles Editing Uja Irgolič

Oblikovalec luči / Lighting Engineer Tomaž Bezjak

Oblikovalec zvoka / Sound Engineer Gorazd Vever

Producenta / Producers Teo Pajnik, Maya Milenovic Workman

Asistenta produkcije / Assistant Producers Lidija Koren, Tomaž Dobrila

FILM GUERNICA CONTINUUM

Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=f8Q5Y8HpENY

Režija / Directing Maya Milenovic Workman

Glasba / Music Matthew Garrison

Vodja fotografije, montaža / Director of photography, Editing Simon Yu

V vlogah / Introducing

Ayana Workman - Bahia, Stephen Ward - Tom

Predstava je nastala s prijazno podporo

This performance was made possible with kind support of

Maribor 2012 - EPK, TWO d.o.o. Maribor, SHAPE-SHIFTER LAB (NYC), MADLOM (NYC),

STASIS LAB (NYC), DRAŠ CENTER Maribor, BRANE MIHOVEC (Ljubljana).

Rezervacije kart / Ticket booking

guernica.continuum@gmail.com

Cene vstopnic

14 € (I. kategorija), 10 € (II. kategorija), 5 € (dijaki, študenti, upokojenci),

prost vstop za osebe s posebnimi potrebami