O-STA

Zaposlitev in z njo prihodnost mladih v Sloveniji ni zagotovljena

Pozdravljeni!

Na Mladinskem svetu Slovenije, krovni organizaciji nacionalnih mladinskih organizacij smo vedno veseli mednarodnega dneva mladih, ki je odlična priložnost, da različne družbene in interesne skupine mladih opozorimo nase.

Ob tem dnevu želimo še posebej izraziti skrb za kronično neučinkovito naslavljanje problematik, ki zadevajo mlade generacije v naši državi. Problematike izobraževanja, prehoda na trg delovne sile, osamosvajanja, prvega reševanja stanovanjskega problema, ustvarjanja družine, socialne izključenosti so le nekatere izmed teh, ki za današnjo mladino pomenijo zelo slabo napoved za prihodnost.

Predstavniki mladih generacij smo za sodelovanje pri pripravi politik, ki se tičejo mladih že dlje časa zelo dobro pripravljeni. Analiziramo stanje na številnih področjih, spremljamo mednarodne trende, pripravljamo programske dokumente (stališča mladih do posameznih mladinskih politik), sodelujemo pri javnih razpravah, na sejah državnih organov in najrazličnejših teles. Med tem ko za enkrat še potrpežljivo čakamo na to, da se vse zapisano v zakonodaji, strategijah in načrtih začne realizirati, bi ob tej priložnosti želeli še enkrat izraziti svojo zaskrbljenost nad poraznim stanjem na trgu delovne sile. Odsotnost vseživljenjske karierne orientacije, pripravništev in praks, delovnih mest oziroma bolje rečeno, izobraževalnih programov prilagojenih razmeram na trgu dela, spodbud mladim podjetnikom in inovatorjem so simptomi neperspektivne prihodnosti slovenske mladine.

Slovenska mladina je nadpovprečno izobražena, razgledana vendar pa vse bolj pasivna. Ali pa odhaja v tujino, kjer prepoznajo zagnanost, nadarjenost, delavnost in jih tudi ustrezno nagradijo. Ker pa je temu tako se bomo morali tudi mladi še bolj, ne pa manj vključevati v družbene procese, družbeno in politično še večkrat participirati, da bomo čez mnogo let živeli prihodnost, ki jo želimo danes.

Mednarodni dan mladih je tako letos bolj kot samo mladim namenjen vsem ostalim. Želimo preprečiti, da bi cele generacije posameznikov postale družbeni problem, zato potrebujemo pomoč vseh, ki so pripravljeni razumeti kako težki so lahko začetki posameznikov, za katere sistem nima prave spodbude.

Za več informacij smo vam na voljo na pr@mss.si ali 041 362 482 (Sara). Več o naših aktivnostih pa najdete tudi na www.mss.si.

Lep pozdrav!

Mladinski svet Slovenije