O-STA

Intereuropa s 414 mio SIT investicij še letos do vodilnega položaja na logističnem trgu v BIH

Intereuropa uresničuje svoj prodor na prvo mesto med logističnimi družbami v jugovzhodni Evropi. Današnja skupščina delničarjev hčerinske družbe Intereuropa RTC Sarajevo je potrdila letno poročilo za leto 2001 in letošnji cilj – postati vodilna logistična družba na trgu Bosne in Hercegovine. Letos bo Intereuropa v BIH investirala več kot 414 mio SIT in večino investicij namenila izgradnji novega skladišča s površino 2000 m2, širitvi logističnega terminala, ureditvi skladišča na prostem za tisoč avtomobilov, dograditvi poslovnih prostorov in nakupu pretovorne mehanizacije.

"Delničarji Intereurope RTC Sarajevo so na današnji skupščini ugotovili, da je pred družbo intenzivno naložbeno leto, katerega cilj je finančna in prostorska rast družbe ter osvojitev več kot 50-odstotnega tržnega deleža. Postati vodilni ponudnik logističnih storitev v jugovzhodni Evropi je poslanstvo koncerna, ki smo ga doslej uresničili v Sloveniji in na Hrvaškem", je povedal mag. Milan Jelenc, predsednik nadzornega sveta Intereurope RTC d.d. Sarajevo in podpredsednik uprave Koncerna Intereuropa.

Intereuropa RTC Sarajevo sedaj razpolaga s 16 hektarji logističnih površin, od tega je 4500 m2 skladiščnih površin. V letošnjem letu bo zgradila zaprto skladišče v izmeri 2000 m2, razširila logistični terminal, uredila skladišče na prostem za 1000 osebnih avtomobilov in dokupila pretovorno mehanizacijo. Celotna vrednost letošnjih naložb bo presegla vrednost 414 mio SIT.

Večinska lastnica družbe Intereuropa d.d. s tem izpolnjuje svoje investicijske obveznosti do Kantonalne agencije za privatizacijo Sarajevo, ki jih je prevzela ob nakupu družbe septembra lani. Prvi del obveznosti je izpolnila z dokapitalizacijo družbe, v vrednosti 517 mio SIT, ki je obsegala tudi nakup Nove Intereurope Sarajevo. Prav zdaj pa poteka pripojitev te družbe in podjetja RTC Skladište. Meho Bavčić, direktor Intereurope RTC je poudaril, da je cilj teh aktivnosti, ki jih spremlja reorganizacija, dvig kakovosti logističnih storitev in poenotenje s standardi v Koncernu Intereuropa. Posodobitev infrastrukture bo omogočila ponudbo celovitih storitev, še posebej na področju distribucije, kjer bo družba ponudila strankam dostavo blaga na področju celotne države po sistemu »od vrat do vrat« v roku 24 ur. Vključenost v Koncern Intereuropa je sarajevski družbi v polletnem obdobju že prinesla nove poslovne partnerje in storitve, med njimi mednarodno paketno dostavo in zbirni promet.

Družba je izvedla reorganizacijo in svoje poslovanje razširila z uvedbo šestih novih poslovnih področij: kopenskega, cestnega, pomorskega in zračnega prometa, carinskih storitev in terminalskih storitev. Svojo prihodnjo dejavnost namerava razvijati na področju celovitih logističnih storitev, podprtih z mrežo poslovnih enot, sodobnimi logističnimi terminali in informacijsko podporo.