O-STA

Prvi šolski dan v Zavodu sv. Stanislava

Zavod sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani je vzgojno-izobraževalna in kulturna ustanova ljubljanske nadškofije, v kateri živi in ustvarja pet enot: Škofijska klasična gimnazija, Jegličev dijaški dom, Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Glasbena šola in Študentski dom J. F. Gnidovca. Vse enote si prizadevajo, da ustvarjajo pogoje za celovito osebnostno rast posameznika v skupnosti, da bi živel v polnosti in sooblikoval boljši svet.

Tudi v Zavodu sv. Stanislava smo, tako kot po vseh šolah v Sloveniji, zakoračili v novo šolsko leto. Na Škofijski klasični gimnaziji smo začeli s sv. mašo v šentviški cerkvi, ki jo je daroval nadškof msgr. dr. Anton Stres in kjer so se zbrali dijaki, starši in prijatelji Zavoda sv. Stanislava. Na uvodni prireditvi za vse gimnazijce pred zavodom je ravnatelj Škofijske klasične gimnazije Jože Pucihar v kratkem nagovoru poudaril, da je poleg cilja pomembna tudi pot, saj so dijaška leta pomembna za vse življenje. To so namreč leta, ki so poleg izobraževanja namenjena tudi gradnji osebnosti ter sprejemanju in oblikovanju vrednot. Dijake je spodbudil, naj izkoristijo te dragocene trenutke mladosti, jih zajamejo s polnimi pljuči, sklenejo prijateljstva, ki bodo presegala trajanje šolanja, ter ponotranjijo vrednote, ki jih zasledujemo vsi, ki delamo v zavodu. Zaključil je z mislijo, da cilji, ki smo jih pridobili s trudom in veliko zavzetostjo, veljajo največ in smo nanje najbolj ponosni. Sledil je še sprejem prvih letnikov in poseben pozdrav g. nadškofa maturantom v njihovih razredih.

Ko je na gimnaziji stekel pouk, je bil na vrsti sprejem najmlajših učencev v Zavodu - to je že peta generacija prvošolcev na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja. Za dobrodošlico so jih z lučkami sprejeli drugošolci, poseben program pa je sedmi razred pripravil šestošolcem, ki se jim pridružujejo na predmetni stopnji. Med drugim so podpisali obljubo, ki jih zavezuje k večji odgovornosti, marljivosti in dajanju lepega zgleda mlajšim na šoli - tudi v smislu rasti v veri. Vse učence osnovne šole, ki jih je letos 300, je ob koncu pouka blagoslovil nadškof Stres.

Priprava na 1. šolski dan se je v Jegličevem dijaškem domu začela že konec avgusta, ko je potekalo spoznavno srečanje novincev in prestavitev njihovih družin. Sledilo je tridnevno spoznavno srečanje, ki jim je omogočilo lažji vstop v novo šolsko in domsko okolje. Ostale vzgojne skupine so ponovno zaživele na predvečer prvega šolskega dne.

Glasbena šola je s kratkim kulturnim programom in nagovorom ravnatelja Draga Arka pospremila učence v novo šolsko leto. Poudaril je, da spodbujajo predvsem razvoj iniciativnosti in ustvarjalnost, kar gradi njihovo osebnost že od rane mladosti. Starše je povabil k sodelovanju pri tem procesu in podpori predvsem pri otrokovi vztrajnosti.

Študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca pričakuje 30 novincev, ki se bodo prvič srečali na spoznavnem dnevu konec septembra. Študijsko leto se bo začelo s sveto mašo v začetku oktobra. Vseh študentov v domu je letos 114.

Vse učence in obiskovalce Zavoda je danes v dvorani pozdravilo letošnje geslo - NE LE ZASE. Vsebinsko vodilo delovanja in ustvarjanja v vseh enotah v Zavodu sv. Stanislava preko celega šolskega leta je namreč vrednota skupnosti. Geslo bo vodilo pri spoznavanju in uresničevanju značilnosti prave skupnosti v vsakodnevnem življenju učencev in vseh delavcev v Zavodu sv. Stanislava. Podporna vrednota, ki ji bomo sledili, je skromnost.

Več informacij lahko dobite na www.stanislav.si

Fotogalerija: http://foto.stanislav.si/v/skg/prvisolskidan2012-2013/

http://foto.stanislav.si/v/OSAS/1dan2012/