O-STA

Novi pristopi k zdravljenju in preprečevanju strdkov tudi v Sloveniji

Ljubljana, 24. 9. 2012 - Na prenovljeno septembrsko listo zdravil je ZZZS razvrstil tudi novi indikaciji za peroralni antikoagulant podjetja Bayer. Razvrščeni novi indikaciji sta 1) zdravljenje globoke venske tromboze in preprečevanje njene ponovitve ter 2) preprečevanje možganske kapi pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo[i]. Predpisovanje zdravila v Sloveniji je omejeno, omejitve so dostopne na spletni strani ZZZS.

O globoki venski trombozi

Globoka venska tromboza je delna ali popolna zapora pretoka krvi zaradi strdka v veni - običajno v nogi[ii]. Če se strdek ali njegov del odtrga, lahko potuje do pljuč in povzroči pljučno embolijo. Populacija z visokim tveganjem za vensko trombembolijo so bolniki po večjih ortopedskih posegih zamenjave kolka ali kolena in osebe, sprejete v bolnišnico zaradi akutne internistične bolezni. Vensko trombembolijo je težko diagnosticirati, saj skoraj polovica bolnikov nima nobenega značilnega simptoma. Posledično je preprečevanje krvnih strdkov v venah s preventivnimi ukrepi najbolj ekonomičen in učinkovit pristop v obstoječi klinični praksi. To lahko poteka z nizkomolekularnimi heparini v obliki injekcij, zdravljenje, pa s kombinacijo nizkomolekularnih heparinov v injekcijah in antagonisti vitamina K.

Omejitve trenutnih terapij za zdravljenje in preprečevanje venske trombembolije lahko prispevajo k njihovi nezadostni uporabi v številnih državah, kar predstavlja izziv za bolnike[iii], ki so tako prepuščeni tveganju. Novost razvrščenega peroralnega antikoagulanta je monoterapija (zadostuje uporaba enega samega zdravila) z izboljšanim razmerjem med koristjo in tveganjem, ki presega omejitve tradicionalnih antikoagulantov, in tako omogoča uporabo za akutno zdravljenje globoke venske tromboze (GVT) in preprečevanje ponovne GVT ali pljučne embolije (PE) pri odraslih po že preboleli GVT.

O atrijski fibrilaciji

Atrijska fibrilacija je najpogostejša oblika motenj srčnega ritma in prizadene več kot 6 milijonov ljudi v Evropi[iv], do 5,1 milijonov ljudi v ZDA[v], in več kot 800.000 ljudi na Japonskem[vi].

Možganska kap, povezana z atrijsko fibrilacijo, uničuje življenja in predstavlja veliko breme za zdravstvo. Atrijska fibrilacija je močan, neodvisen dejavnik tveganja za možgansko kap[vii] in je prisotna v 1 od 5 primerov ishemičnih kapi (možganske kapi, povzročene zaradi krvnih strdkov, ki povzročijo zaporo v krvni žili in s tem preprečijo dotok v možgane)[viii]. Dodatno je predhodno neugotovljena atrijska fibrilacija verjeten vzrok številnih možganskih kapi neznanega izvora (t.i. kriptogene možganske kapi), kjer je možganska kap šele prvi pokazatelj atrijske fibrilacije. Preprečevanje možganske kapi zaradi atrijske fibrilacije poteka z antagonisti vitamina K (najpogosteje varfarin).

Zadnje evropske smernice za zdravljenje atrijske fibrilacije in preprečevanje možganske kapi izpostavljajo, da so novi peroralni antikoagulanti učinkoviti, varni in primernejši za uporabo v primerjavi z antagonisti vitamina K . Njihova uporaba se zato priporoča pred standarnim zdravljenjem z varfarinom za večino bolnikov z atrijsko fibrilacijo , ki potrebujejo antikoagulacijsko zdravljenje. [ix]

Z razvrstitvijo omenjenih novih indikacij - zdravljenje globoke venske tromboze in preprečevanje njene ponovitve ter preprečevanje možganske kapi pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo - ima peroralni antikoagulant podjetja Bayer razvrščene skupaj tri indikacije.

Zdravilo se uporablja za preprečevanje globoke venske tromboze po načrtovani zamenjavi kolka ali kolena že od leta 2009. Vse tri indikacije so bile odobrene na podlagi obsežnega kliničnega programa, ki je, skupaj še z dvema indikacijama v fazi registracije, vključeval več kot 75.000 bolnikov. S tovrstnim kliničnim programom je zdravilo trenutno najbolj proučevan in publiciran novi peroralni antikoagulant na svetu.


[i]Spremembe list zdravil in živil, seznama B ter najvišjih priznanih vrednosti: http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/A1CDE0432EC8F258C12579F7003B6AF2?OpenDocument

[ii] Patient UK. Deep vein thrombosis. Available at: http://www.patient.co.uk/health/Deep-Vein-Thrombosis.htm Last accessed August 2011

[iii] Lip GY & Lim HS Atrial fibrillation and stroke prevention. Lancet Neurol. 2007;6,(11)981-993

[iv] Kannel WB, Benjamin EJ. Status of the epidemiology of atrial fibrilation. Med Clin North Am. 2008;92:17-40

[v] Miyasaka Y, Barnes ME, Gersh BJ, e tal. Secular trends in incidence of atrial fibrillation in Olmsted County, Minnesota, 1980 to 2000, and implications on the projections for future prevalence. Circulation. 2006;114,(2)119-125

[vi] Inoue H, Fujiki A, Origasa H, e tal. Prevalence of atrial fibrillation in the general population of Japan: an analysis based on periodic health examination. Int.J.Cardiol. 2009;137,(2)102-107

[vii] Benjamin E, Wolf P, D'Agostino R, et al. Impact of Atrial Fibrillation on the Risk of Death. Circulation. 1998;98:946-952

[viii] CDC. Atrial Fibrillation Fact Sheet. Available at: http://www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_sheets/docs/fs_atrial_fibrillation.pdf Last accessed August 2011

[ix] ESC Guidelines; European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehs253