O-STA

Teden Univerze v Novi Gorici

Nova Gorica, 10. oktober 2012

Univerza v Novi Gorici tradicionalno ob začetku vsakega novega akademskega leta pripravlja številne prireditve. Letos bomo prvič celotno dogajanje združili v Teden Univerze v Novi Gorici, ki bo potekal od 14. do 19. oktobra 2012. V tem času bodo na fakultetah in šolah ter v laboratorijih in centrih potekali različna predavanja, okrogle mize, pogovori, delavnice in vodeni ogledi, vrhunec dogajanja pa bo četrtkova slovesnost ob odprtju novega akademskega leta.

V ponedeljek, 15. oktobra 2012, bomo v prostorih Univerze podelili vpisne listine novi generaciji študentov 1. in 2. stopnje na Fakulteti za znanosti o okolju, Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za aplikativno naravoslovje, Fakulteti za humanistiko, Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo ter Visoki šoli za umetnost.

V sredo, 17. oktobra 2012, začenjamo nov cikel Znanstvenih večerov. Javno predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Dane Bićanić (Laboratorij za biofiziko, Raziskovalno središče in Univerza Wageningen), z naslovom "Optotermične spektroskopske metode in njihova uporaba v okoljskih in prehrambenih raziskavah" bo ob 19.00 na dvorcu Zemono pri Vipavi. Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje na Univerzi v Novi Gorici.

Na osrednjem dogodku, ki bo potekal v četrtek, 18. oktobra 2012, ob 18.00 v koncertni dvorani dvorca Zemono, bomo svečano odprli novo akademsko leto 2012/2013. Ob tej priložnosti bo prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, podelil priznanja častni član Univerze v Novi Gorici, zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici ter študentska priznanja alumnus primus in alumnus optimus Univerze v Novi Gorici.

Priznanje častni član bo prejel prof. dr. Dane Bićanić, profesor fizike na Univerzi v Wageningnu na Nizozemskem, v znak priznanja za izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici na področju optotermične spektroskopije.

Priznanje zaslužni profesor (Professor Emeritus) bo za pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu in razvoju Univerze v Novi Gorici ter za vzorno opravljanje pedagoškega dela prejel prof. dr. Corrado Sarzanini, redni profesor za področje analizne kemije na Univerzi v Torinu in Univerzi v Novi Gorici.

Priznanja alumnus primus bodo prejeli študentje, ki so diplomirali kot prvi iz svoje generacije vpisanih študentov, priznanja alumnus optimus pa diplomanti, ki so med diplomanti v posameznem študijskem letu dosegli najvišjo povprečno oceno študija. Priznanja bodo prejeli diplomanti Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za znanosti o okolju, Fakultete za humanistiko, Fakultete za aplikativno naravoslovje, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo ter Visoke šole za umetnost.

Na vse prireditve vas prijazno vabimo.

Dodatne informacije: Andreja Leban, tel.: 05 3315 397, e-pošta: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban