O-STA

Modernizacija Telekomovega sistema central za mednarodni promet

Datum: 11. oktober 2012

Ljubljana, 11 oktobra - V Telekomu Slovenije so po skoraj enaindvajsetih letih delovanja zamenjali mednarodne telefonske centrale IX1 Ljubljana, IX2 Maribor in centralo VOIP IX3 Ljubljana, ki so omogočale mednarodni fiksni in mobilni telefonski promet. Prvi dve sta bili centrali EWSD, namenjeni klasični telefoniji. Nadomestili so jih z novima centralama IX LJ in IX MB, ki temeljita na najmodernejši tehnologiji za kombinirano podporo TDM/VOIP. Za dolgoročno zagotavljanje čim večje zanesljivosti in varnosti delovanja sta zgrajeni z georedundančno postavitvijo sistemov v Ljubljani in Mariboru.

V prizadevanjih za čim večjo sodobnost in kakovost mednarodnih komunikacij je bila v Ljubljani leta 1991 v promet vključena digitalna mednarodna telefonska centrala IX (International Exchange) Ljubljana, kar je bilo takrat pomembno tudi z vidika utrjevanja suverenosti države. Leta 1998 so dobili še drugo mednarodno centralo enake izvedbe še v Mariboru. Obe sta temeljili na tehnologiji Siemens EWSD in delovali neodvisno oziroma decentralizirano z ločenim usmerjanjem prometa. Z razvojem IP omrežij, povezovanj in prihodom nove generacije NGN (Next Generation Network) omrežnih sistemov so se na trgu pojavile zahteve po povezovanju omrežij za prenos govora preko IP oziroma VOIP (SIP) protokola, zato je bila leta 2006 v promet vključena tudi tretja mednarodna VOIP centrala v Ljubljani. Skupna zmogljivost Telekomovih mednarodnih central ob koncu obratovanja je bila do 35.100 priključnih točk. Preko njih so potekale tudi povezave do nacionalnih fiksnih in mobilnih operaterjev, ves mednarodni promet omrežij Skupine Telekom, ves promet gostujočih mobilnih uporabnikov, pa tudi izredno pomemben promet za posebne storitve, kot je npr klic v sili 112 in 113. Sistem IX je v celi svoji življenjski dobi obdelal preko 11 milijard klicev!

TDM povezljivost na mednarodnih povezavah kot stara in zrela tehnologija je sicer delovala več kot zadovoljivo in kakovostno, vendar razvoj nezadržno pelje v smer VoIP-povezovanj, zato je treba razpolagati s tehnologijo, ki omogoča fleksibilno prelivanje oziroma selitev TDM prometa v VOIP na isti platformi s prenovljeno strojno in programsko opremo in z moderniziranimi možnostmi upravljanja prometa. Kakovost, zanesljivost, varnost in sodobnost zmogljivosti za povezovanje mednarodnih in nacionalnih operaterjev je za Telekom Slovenije ključnega pomena. Vsi cilji, ukrepi in aktivnosti na področju konvergentnega jedrnega omrežja so usmerjeni v to, da omogočajo zagotavljanje zanesljivega, varnega, kakovostnega in optimalnega delovanja omrežja ne glede na dostopovno tehnologijo za uporabnike v domačih ali tujih omrežjih.

Zato so v Telekomu Slovenije ob spremljanju trendov razvoja in samega delovanja sistema IX v preteklih dveh letih načrtovanje njegove posodobitve skupaj s pomočjo mednarodnega razpisa, na osnovi katerega je bila izbrana tehnično in stroškovno najboljšo rešitev posodobitve IX nivoja omrežja.

Na osnovi moderniziranega sistema mednarodnih central IX bo Telekom Slovenije v skladu s pogoji medoperaterskega povezovanja (RIO) lahko ponujal vse obstoječe in nove storitve, ki jih mora ponujati vsak sodoben operater mednarodnega tranzitnega prometa, kot so osnovne storitve TDM/VOIP zaključevanja in tranzitiranja, storitve izbire in predizbire za operaterje nacionalnega in mednarodnega omrežja, nacionalni tranzit, klici na brezplačne številke, klici na premijske številke, klici na posebne številke iz skupin številk 118 (x), 11 (x) in 19 (x) (x) (x), IFS (International FreePhone services), Televoting ipd.

Nov sistem mednarodnih central IX je pravi odgovor na izzive za stabilni in optimalni nadaljnji razvoj temeljne dejavnosti Skupine Telekom Slovenije. Z njim bo uresničevala temeljne strateške usmeritve konvergentnega jedrnega omrežja za stabilno, kakovostno, optimalno in varno delovanje in razvoja omrežja, konsolidacije omrežja in storitev ter razvoja Skupine Telekom Slovenije kot regionalnega operaterja.

Telekom Slovenije, d. d.

Služba za korporativno komuniciranje