O-STA

Znanstveni večer Univerze v Novi Gorici

Nova Gorica, 12. oktober 2012

Univerza v Novi Gorici vabi v okviru cikla "Znanstveni večeri" na predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Dane Bićanić, z naslovom "Optotermične spektroskopske metode in njihova uporaba v okoljskih in prehrambenih raziskavah". Predavanje bo v sredo, 17. oktobra 2012 ob 19. uri na dvorcu Zemono pri Vipavi.

Predavanju bo sledil razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje na Univerzi v Novi Gorici.

Optotermični pojavi nastanejo, ko se absorbirana energija v vzorcih, izpostavljenih periodično modulirani svetlobi ali njenim bliskom, pretvori v toploto. Tako lokalizirano segrevanje povzroči različne učinke (spremembe gostote, lomnega količnika, ipd.), ki jih lahko zaznamo s specifičnimi optotermičnimi metodami. Optotermične metode omogočajo določitev optičnih in termičnih lastnosti preiskovanih vzorcev, kar ponuja nekatere edinstvene prednosti v primerjavi s tradicionalnimi spektroskopskimi metodami. Metode optotermične detekcije lahko uporabljamo samostojno ali v kombinaciji z uveljavljenimi metodami kemijske analize.

Kljub močnemu nedavnemu razvoju in dokazani raznolikosti so širši znanstveni skupnosti opotermične metode doslej ostale presenetljivo slabo poznane. V predavanju bodo zato opisane različne optotermične metode, s poudarkom na principih njihovega delovanja in podrobnejši predstavitvi potrebne instrumentacije. Predstavljenih bo tudi več primerov uporabe optotermičnih metod na področju raziskav v okolju in v živilski tehnologiji.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Dodatne informacije: Andreja Leban, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban