O-STA

Ugodni krediti Ljubljančanom za ogrevanje in toplo vodo

Ljubljana, 21. maja - Energetika Ljubljana in S.I.B. banka v tem mesecu začenjata s ponudbo zelo ugodnega kreditnega odplačevanja priključitve na sistem daljinskega ogrevanja in plinovodni sistem.

Ljubljančani in okoličani si tako lahko olajšamo veliko naložbo v ureditev ogrevanja in tople vode na okolju najprijaznejši način. Na kredit si lahko uredimo hišni plinski priključek, notranjo plinsko napeljavo, centralno ogrevanje in dimnike, v sistemu daljinskega ogrevanja pa vročevodni hišni priključek, toplotno postajo in centralno ogrevanje ter notranji razvod, če je v objektu več stanovanj.

Kredit na podlagi zahtevane dokumentacije (predračun, soglasje Energetike, odločba oz. gradbeno dovoljenje) tehnično odobri Energetika, kreditno pogodbo pa sklenete s S.I.B. banko. Odplačevati ga je možno do šest let in sicer do 90 odstotkov vrednosti naložbe. Najvišja vrednost kredita je milijon in pol, najmanjša pa 150 tisoč tolarjev. Izjemno ugodna je obrestna mera in sicer TOM + 0 odstotkov.

Natančne informacije o kreditnih pogojih je mogoče dobiti pri pooblaščenih osebah v Energetiki in S.I.B. banki, pa tudi prek spletnih strani obeh podjetij. S.I.B. banka je na začetku maja odprla nov elektronski strežnik, v Energetiki pa bo v kratkem začel delovati nov center za pomoč uporabnikom, kjer bo mogoče dobiti vse informacije o njenih storitvah.

S.I.B. banka se tako aktivno vključuje v mestne okoljevarstvene in komunalne projekte, Energetika Ljubljana pa krepi svoje odnose z uporabniki svojih storitev.