O-STA

27. državno tekmovanje iz znanja logike za učence osnovnih šol

V soboto, 20. oktobra 2012, bo na 22 osnovnih šolah po vsej Sloveniji potekalo 27. državno tekmovanje iz znanja logike za učence osnovnih šol. Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije, na njem pa bo sodelovalo 1595 učencev in učenk, ki se bodo pomerili za zlata in srebrna priznanja ter naslove državnih prvakov v posamezni skupini. Na državno tekmovanje so se uvrstili najboljši iz 7., 8. in 9. razredov s šolskega tekmovanja, ki je po vsej Sloveniji potekalo 28. septembra 2012, na njih pa je sodelovalo več kot 20.000 osnovnošolcev.

Državno tekmovanje se bo na vseh 22 lokacijah začelo ob 9. uri s kratko otvoritvijo, znanje logike in lingvistike pa bodo med osnovnošolci preverjali od 9:30 do 11:00. Lokacije tekmovanja so: OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana, OŠ Valentina Vodnika Ljubljana, OŠ Domžale, OŠ Zbora odposlancev v Kočevju, OŠ Jožeta Krajca Rakek, OŠ Litija, OŠ Kamnica, OŠ Toneta Čufarja Maribor, OŠ Markovci, OŠ Dušana Flisa Hoče, OŠ Prežihov Voranc Ravne na Koroškem, OŠ Vojnik, OŠ Ob Dravinji, OŠ Antona Aškerca Velenje, JVIZ Mozirje OE OŠ Rečica ob Savinji, OŠ Naklo, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Dobravlje, OŠ Antona Žnideršiča, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, DOŠ Lendava.

Tekmovanje iz znanja logike pripravljamo v Zvezi za tehnično kulturo Slovenije že od leta 1986, med tekmovanji iz znanj v Sloveniji pa je eno najbolj množičnih. Zadnja leta se je tekmovanju pridružilo še področje lingvistike. Tekmovanje iz logike pripravljamo, da bi otroke in mladino spodbujali k raziskovanju ter učili logičnega razmišljanja in odločanja, kar postaja ena najbolj pomembnih sposobnosti in veščin sodobnega človeka na vseh področjih dela in življenja.

Zveza za tehnično kulturo Slovenije že vrsto let organizira tudi številne druge dejavnosti, s katerimi si prizadevajo popularizirati znanost, prispevati k razvoju in uveljavitvi tehnike, k izobraževanju in spodbujanju mladih k inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanju ter k odkrivanju in uporabi človeku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehničnih dognanj.

Državno tekmovanje iz znanja logike za srednješolce in študente bo potekalo 10. novembra 2012 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Mijo Kordež (mija.kordez@zotks.si).