O-STA

Mednarodna konferenca "Perspektive manjšinskih književnosti"

Nova Gorica, 7. november 2012

Univerza v Novi Gorici, Slovensko društvo za primerjalno književnost in Slovenski izobraževalni konzorcij organizirajo 9. novembra 2012 ob 9.30 v prostorih Slovenskega izobraževalnega konzorcija (Tumova dvorana) v Gorici mednarodno konferenco "Perspektive manjšinskih književnosti".

Študij in raziskovanje mednarodnih interkulturnih tokov sta postala eno modernejših raziskovalnih področij, ki ponujajo tudi na polju literature in literarne vede veliko novih možnosti premisleka o sedanjosti in prihodnosti družbe, v kateri postaja nova vrednota transnacionalna medkulturnost.

Referenti in referentke bodo razpravljali o možnostih teoretskega in praktičnega razvoja koncepta manjšinske literature v razmerju do nadnacionalnih (ali mednacionalnih) književnosti, ki združujejo dve ali več kultur, jezikov in pojavov. S svojimi prispevki bodo podali sodoben vpogled v stanje raziskav, odstrli nove poglede ter poskusili odgovoriti na vprašanja in izzive, ki jih dinamike manjšinskih književnosti zastavljajo dandanes, ter tako ovrednotili in odprli novo poglavje raziskav na tem področju.

Vabljeni plenarni predavateljici sta prof. dr. Marija Pirjevec Paternu z Univerze v Trstu in prof. dr. Katia Pizzi s Fakultete za napredne študije Univerze v Londonu, v nadaljevanju konference bodo sodelovali mednarodni priznani predavatelji in predavateljice iz Slovenije in tujine.

Na predvečer konference bo v Slovenski knjižnici D. Feigla v Gorici ob 18.30 okrogla miza in pesniško branje. Sodelovali bodo Marko Kravos, Jurij Paljk, Miha Obit, Andrej Kralj, Marina Cernetig in David Bandelj.

Dodatne informacije: Andreja Leban, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban