O-STA

Vabljeni na predavanje dr. Matjaža Kuntnerja: "Biologija modelih skupin pajkov: Rekonstrukcije preteklosti in predikcije prihodnosti

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite predavanja:

Biologija modelih skupin pajkov: Rekonstrukcije preteklosti in predikcije prihodnosti

(Biology of model spider groups: Reconstructing the past and predicting the future)

ki ga bo predstavil dr. Matjaž Kuntner, Biološki Inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

Predavanje bo v torek, 13. novembra 2012 ob 15.30 v Biološkem središču,

Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B3

Povzetek predavanja:

Predstavil bom raziskave integrativne biologije pajkov, ki zajemajo taksonomijo, filogenetsko sistematiko, ekologijo, etologijo, biogeografijo, funkcionalno morfologijo, biomateriale in genetiko, njihova skupna tema pa je evolucija. Široka vprašanja, na katera iščemo odgovore, so povezana z evolucijskimi procesi, predvsem spolno selekcijo, ki je odgovorna za nastanek ekstremnega spolnega dimorfizma, ta pa posledično za konvergenčno pojavljanje neverjetnih prilagoditev. Kako razložiti evnuhe, spolni kanibalizem, ovijanje partnerja in spolno mutilacijo? Pokazal bom, da so te navidezno bizarne navade dedne in predstavljajo svojstvene prilagoditve namenjene medspolnemu antagonizmu. Z rekonstrukcijo filogenetskih zgodovin ugotavljamo ekološke in biogeografske vzorce in speciacijo, s poznavanjem preteklosti, ki pri pajkih sega v čas dinozavrov, pa si pomagamo tudi z napovedovanjem prihodnosti. Pokazal bom, da niti filogenija niti vrstna ekologija ne moreta v celoti razložiti odzivov vrst na klimatske spremembe. Ker pa se biologi nikoli ne vdamo, bom nazadnje pokazal še, kako smo se lotili trajnega ohranjanja biodiverzitete, predno jo v celoti izgubimo.

Vljudno vabljeni!