O-STA

Sprememba ure prejema pokojnin in ostalih nakazil ZPIZ na transakcijske račune

30. novembra 2012 bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) bankam in hranilnicam, ki vodijo transakcijske račune upravičencev (upokojencev in prejemnikov ostalih nakazil ZPIZ-a) prvič posredoval pokojnine in ostala nakazila (nadomestila iz invalidskega zavarovanja, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina za telesne okvare,...) preko plačilnega sistema za domača kreditna plačila.

V Sloveniji je mesečno okoli 640.000 upravičencev, ki prejmejo nakazila ZPIZ-a zadnji delovni dan v mesecu (z izjemo v mesecu decembru, ko so praviloma izplačana že dan prej). Da bi tem upravičencem omogočili razpolaganje s sredstvi najkasneje do odprtja bančnih enot, je v plačilnem sistemu za domača kreditna plačila uveden dodaten jutranji poravnalni presek, ki se bo začel že ob 5. uri zjutraj.

Za upravičence, ki opravljajo finančne transakcije po 8. uri zjutraj, to ne predstavlja nobene spremembe. Sprememba bo le pri tistih, ki želijo razpolagati s svojimi sredstvi iz naslova omenjenih nakazil že pred 8. uro zjutraj (za dvig gotovine na bankomatu, za plačilo preko spletne banke ali za plačilo z debetno kartico na prodajnem mestu).

Sredstva bodo namreč na transakcijskih računih upravičencev na dan izplačila nekoliko pozneje kot sedaj, vendar najkasneje do odprtja bančnih enot oz. do 8. ure zjutraj.

Dodatne informacije za medije so na voljo na ZBS, ga. Aleksandra Žibrat, e-naslov: aleksandra.zibrat@zbs-giz.si in ZPIZ, g. Brane Kokot, e-naslov: javnost@zpiz.si