O-STA

Večer posvečen etiki v Študentskem domu Janeza Frančišla Gnidovca

22. novembra 2012 smo v Študentskem domu Janeza Frančišla Gnidovca večer posvetili etiki.
Med nami smo gostili prof. dr. Jožeta Trontlja, predsednik SAZU, vodjo državne komisije za medicinsko etiko ter člana odbora Sveta Evrope za smernice v bioetiki ter drugih mednarodnih znanstvenih in strokovnih združenj, in dr. Romana Globokarja, duhovnika, profesorja moralne teologije na Teološki fakulteti in direktorja Zavoda sv. Stanislava.

Publika je bila raznolika in željna poslušanja, vzdušje prijetno, zato ni bilo nič nenavadnega, da je pogovor ubral zanimivo pot - od današnje krize, etike v šolstvu, človeškega dostojanstva in z njim povezanih evtanazije, splava in ugovora vesti pa do človeške vesti in univerzalne etike.

Globokar je poudaril, da je že Aristotel pisal o etiki, kot o rešitvi iz krize vrednot in poti do sreče, ki pa jo danes človeštvo vse bolj išče v materialnem blagostanju. V Sloveniji se etiki na nekaterih področjih, npr. v zdravstvu, godi znatno bolje kot drugje.

Trontljeva raziskava o evtanaziji je pokazala, da se naši zdravniki ne odločajo zanjo, kljub prošnjam pacientov. Se pa zato etike na dolgo in široko izogibamo v izobraževalnem sistemu, ki v osnovnih in srednjih državnih šolah ne predvideva predmeta o etiki, kar je praksa skoraj povsod drugod po Evropi. Kljub temu je v družbi opazno zanimanje za etično razpravo - za enkrat je svoj prostor našla le izven rednega izobraževanja. Bolj aktivno bi jo morali vključiti tudi v gospodarsko in politično sfero, kjer bi namesto k uničujoči tekmovalnosti spodbujala k sodelovanju ter k posameznikovi občutljivosti za dobro in slabo.