O-STA

Druga penzija, Pokojninska družba, pridobila dovoljenje za opravljanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

DRUGA PENZIJA, POKOJNINSKA DRUŽBA, d.d. PRIDOBILA DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE PROSTOVOLJENGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

Podnaslov

Agencija za zavarovalni nadzor je Drugi penziji, pokojninski družbi, d.d.
izdala dovoljenje za opravljanje dejavnosti

Agencija za zavarovalni nadzor je Drugi penziji, pokojninski družbi, d.d. v torek, 17. aprila 2001 izdala dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Družba je z izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti pridobila vsa soglasja za zbiranje dodatnih prostovoljnih pokojninskih zavarovanj. Uprava družbe bo v naslednjih dne uredila vse potrebno za vpis družbe v sodni register.

Druga penzija, pokojninska družba, d.d. bo po vpisu v sodni register predvidoma v mesecu maju pričela z:
1. zbiranjem premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter vodenjem osebnih računov zavarovancev,
2. upravljanjem s premoženjem pokojninske družbe in
3. izplačevanjem pokojninskih rent.

Ustanovitelji so v letu 2000 vplačali osnovni kapital v višini 517.000.000,00 SIT. textDrugo penzijo, pokojninsko družbo, d.d. je ustanovilo 54 ustanoviteljev, od katerih je 11 pravnih oseb:

- PREVENT, d.d. Slovenj Gradec
- POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d., Maribor
- ENGROTUŠ, d.o.o., Celje
- CESTNO PODJETJE MARIBOR, d.d.,Maribor
- ECS TEL, d.o.o., Ljubljana
- MEDI DENT, d.o.o., Trbovlje
- VEGRAD, d.d., Velenje
- SLOVENICA, zavarovalna hiša, d.d., Ljubljana
- PRIMA, zavarovalna družba, d.d., Maribor
- KMEČKA DRUŽBA, d.d., Ljubljana
- VERITAS B.H., borzno posredniška hiša, d.o.o., Maribor
- in 43 fizičnih oseb.

Pošta Slovenije, d.o.o., Poštna banka Slovenije, d.d. in Druga penzija, pokojninska družba, d.d. so podpisali Pismo o nameni o poslovnem sodelovanju, kar pomeni, da bo Pošta Slovenije tržila pokojninska zavarovanja na poštnem omrežju.

Druga penzija, pokojninska družba, d.d. bo z ustanovitelji v prvem letu poslovanja zbrala okrog 25.000 zavarovancev, ki bodo sklenili dodatno pokojninsko. Zbirala bo kolektivna in individualna pokojninska zavarovanja ter zbrana sredstva zbirala skladno z naložbeno politiko, ki je opredeljena v pokojninskem načrtu.

Podnaslov

Prednosti

Prednosti Druge penzije, pokojninske družbe, d.d.:
- je v skupini prvih ustanovljenih pokojninskih družb, ki so se v Sloveniji pričele ukvarjati z vprašanjem dodatnega pokojninskega zavarovanja;
- je učinkovita in pregledna, racionalno organizirana, z visoko tehnološko in procesno podporo, kar pomeni nižje stroške poslovanja
- začrtana poslovna strategija temelji na prodorni, vendar varni in donosni naložbeni politiki, ki je v korist zavarovancem, kar zagotavlja višje dodatne pokojninske rente;
- z razpršitvijo lastništva je uprava pokojninske družbe zagotovila samostojno vodenje poslovne politike, ki je v korist zavarovancem.

Dogovori, ki jih uprava družbe v sestavi mag. Albin Hojnik (predsednik uprave), Mojca Gornjak in Davorin Mejal (člana uprave), vodi s predstavniki ustanoviteljev in ostalih podjetij v Sloveniji, se bodo realizirali z vplačilom prvih premij, predvidoma v mesecu maju 2001.