O-STA

Vabilo na predavanje: "Uporaba PCR v realnem času ter nove metode (LAMP)"

Nacionalni inštitut za biologijo in BioSistemika d.o.o vas vabita, da se udeležite treh predavanj organiziranih v okviru mednarodne delavnice qPCR Experience: PCR v realnem času v rastlinski patologiji: diagnostika in raziskave.

Predavanja bodo potekala v petek, 7. decembra 2012, v M hotelu, Derčeva 4, Ljubljana.

Predavanja bodo v angleškem jeziku, udeležba je prosta.

ob 8:30

"Uporaba PCR v realnem času ter nove metode (LAMP)"

dr. Neil Boonham, vodja skupine v FERA (The Food and Environment Research Agency), York, Anglija


Beseda predavatelja:

V zadnjem desetletju so metode za določanje rastlinskih patogenov sunkovito napredovale, še posebej tiste, ki so osnovane na detekciji proteinov in nukleinskih kislin. Metode, ki omogočajo uporabo preverjenih/validiranih reagentov predstavljajo zanesljivo in ponovljivo detekcijo. Prenos takšnih tehnik iz laboratorijev na teren, kjer se presoja odvija, ima nekaj privlačnih prednosti, hkrati pa postajajo uporabnejše ter dostopnejše, to so npr. naprave za hitro določanje proteinov ter specifične metode, ki omogočajo pomnoževanje in nukleinskih kislin (npr. LAMP ali PCR). Pestra izbira tehnik predstavlja izziv pri odločanju katere od njih uporabljati za kakšen namen saj imajo različno paleto lastnosti, vključno različne performančne lastnosti, praktičnost, ceno in hitrost. Pri nas delamo na multidisciplinarnem projetku, ki združuje diagnostiko, družbene vede, statistiko in ekonomiko analiz z namenom raziskati kako lahko uvedba metode na terenu privede do najboljših rezultatov za želeni učinek kot tudi oceniti njihovo priročnost za končne uporabnike. Smo prvi, ki smo si prizadevali, da bi takšne metode postale "zlati standard" v diagnostiki, skupaj z obstoječimi tehnikami kot sta gojenje in vizualna ocena okužbe. Danes je to izziv saj smo v preteklosti izbirali med ožjim spektrom metod kot danes, ko moramo razviti način kako oceniti in najti najprimernejšo metodo za najboljši želeni rezultat.


O predavatelju:

Dr. Neil Boonham je molekularni rastlinski virolog, ki se je v zadnjih letih specializiral na področju novih metod in pristopov za določanje patogenih organizmov in škodljivcev. Še posebej je zainteresiran za razvoj in implementacijo testov na terenu kot tudi najnovejših visoko tehnoloških tehnik v laboratoriju(npr. mikromreže in nove generacije sekvenciranja).

Ima številne nedavne objave s področja rastlinske diagnostike ter patent za pripravo Metode in kompleta za čiščenje. Vodi veliko raziskovalnih in razvojnih projektov. Trenutno je koordinator projekta 7. okvirnega programa, Q-DETECT. Virološki vodja delovnega paketa Q-BOL, koordinator projekta 6. okvirnega programa PortCheck in projektni vodja projekta Defra PH0305: Nove diagnostične tehnike za določanje škodljivcev in bolezni.