O-STA

Skupščina delničarjev bo 6. februarja. Nova članica uprave Telekoma Slovenije je postala Mateja Božič

Ljubljana, 28. decembra - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na današnji seji obravnaval in potrdil gradiva za sklic skupščine delničarjev. Sklic skupščine je 20. decembra zahtevala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS. Sklic bo objavljen v Uradnem listu R Slovenije v petek, 4. januarja, medtem ko bo skupščina delničarjev Telekoma Slovenije 6. februarja 2013.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je po povabilu predsednika uprave in opravljenem pogovoru s kandidatko za članico uprave družbe imenoval Matejo Božič. Mandat bo nastopila 1. januarja 2013. Mateja Božič je univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter magister poslovodenja in organizacije ljubljanske Ekonomske fakultete. Je tudi pooblaščena notranja revizorka. V svoji poslovni karieri je službovala na več odgovornih in vodilnih delovnih mestih v Petrolu, v Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Zavarovalnici Triglav. Bila je tudi članica nadzornih svetov Žita, d. d., in Krke, d. d., danes pa članica nadzornega sveta Petrola, d. d.