O-STA

Univerza v Novi Gorici krepi povezovanje s podjetji

V ponedeljek, 7. januarja 2013, so rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik skupščine Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Alojz Kovšca, in predsednik odbora za znanost in tehnologijo Obrtno-podejtniške zbornice Slovenije, Janez Škrlec, podpisali dogovor o sodelovanju.

Dogovor o sodelovanju je pomemben predvsem za razvoj in uporabo novih materialov in spoznavanje novih tehnoloških procesov ter za pridobivanje znanja na področju nanotehnologij, energetike in okoljskih tehnologij. Omogočal bo večjo povezanost gospodarstva in znanosti ter uporabo novih tehnologij pri razvoju novih izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo.

Dogovor pokriva poslovno in strokovno sodelovanje pri prenosu novih tehnologij v podjetja, nudenje pomoči pri implementaciji novih znanj v sodobno obrt in podjetništvo, sodelovanje pri organizaciji strokovnih seminarjev, tehnoloških in nanotehnoloških dni, konferenc, delavnic, forumov, sodelovanje na sejmih ter načrtovanje skupnih projektov.

Dogovor o sodelovanju pomeni tudi večjo povezanost gospodarstva in znanosti, zlasti pa prenos znanja v mala in mikro podjetja. Univerza v Novi Gorici bo podjetnikom in obrtnikom v strokovno pomoč pri razvoju in uporabi novih tehnologij s ciljem uspešnejšega razvoja novih izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo.

Prof. dr. Zavrtanik je ob podpisu med drugim povedal, da je OZS pomembna predvsem kot posrednik interesov, potreb in pričakovanj obrtnikov in malih podjetnikov: "Pomembno je, da imamo krovnega sogovornika, saj do vsakega obrtnika ne moremo osebno. In četudi bi lahko šli, bi težko zložili skupaj celotno sliko potreb, zbornica pa to sliko že ima."

Dodatne informacije: Andreja Leban, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si