O-STA

Ob 15. obletnici sodelovanja NIB s službo za varstvo rastlin in razširitvi akreditacije SIST EN ISO/IEC 17025 na področje določanja mikroorganizmov

"Nove raziskave, da bodo rastline zdrave!"

V torek, 22.1.2013 je v Biološkem središču potekalo predavanje z naslovom "Nove raziskave, da bodo rastline zdrave!" Predavanje sta pripravili prof.dr. Maja Ravnikar in dr. Tanja Dreo z Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB), Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo.

Namen predavanja je bil, da ob 15. obletnici sodelovanja NIB s službo za varstvo rastlin in razširitvi akreditacije SIST EN ISO/IEC 17025 na področje določanja mikroorganizmov, predstavimo najnovejše raziskave in diagnostične metode, ki zagotavljajo nadzor nad boleznimi rastlin in izboljšujejo kakovost pridelkov. To je izredno dinamično področje, ki zahteva hitrost, prilagodljivost, interdisciplinarnost in integracijo različnih znanj.

Vse, ki se predavanja niste mogli udeležiti vabimo, da si predavanje ogledate na portalu VidoLectures.net - povezava: http://videolectures.net/nib_ravnikar_dreo_rastline/

Na predavanju smo poudarili pomen rednega vzorčenja rastlinskega materiala in kakovostnih diagnostičnih metod za detekcijo škodljivih mikroorganizmov na rastlinah, saj lahko le na ta način pravočasno zaznamo bolezen in preprečimo njeno širjenje ter nastanek visoke gospodarske škode.

V tem sklopu smo predstavili kakšne so nove tehnologije, ki jih razvijamo za odkrivanje mikrobov zlasti na najpomembnejših kmetijskih rastlinah pri nas kot so vinska trta, sadno drevje, krompir in plodovke. V zadnjih 15 letih smo pomembno dopolnili poznavanje biologije in epidemiologije škodljivih organizmov rastlin, raziskali njihovo raznolikost in razvili nove, zanesljivejše diagnostične metode kot je PCR v realnem času za mnoge, pri nas prvič odkrite viruse, bakterije in fitoplazme.

Prav tako smo predstavili razvoj uporabe novih tehnologij sekveniranja v diagnostiki (barcoding) ter novosti, kot je razvoj nove izotermalne molekularne metode LAMP, ki jo lahko izvajamo na mestu okužbe, v nasadih ali na kontrolnih točkah, in z njo odkrivamo okužbe s karantenskimi mikrobi kot so zlata trsna rumenica, rjava gniloba krompirja in vretenoidnost gomoljev krompirja.

Poleg samega odkrivanja škodljivih organizmov razvijamo tudi tehnologije za aktivno preprečevanje okužb rastlin. Predstavili smo raziskave bakteriofagov za preprečevanje bakterijskih okužb orhidej, raziskave antibakterijskih substanc iz gob za zaščito krompirja in razvoj sledenja biološkim agensom kontrole glivnih bolezni jagod.

Predavanje je otvorila mag. Katarina Groznik, vodja Sektorja za zdravje rastlin in rastlinski semenski material pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Predavanja so se udeležili predstavniki Urada za varno hrano, inšpekcijskih služb in ministrstev, raziskovalci, študenti in novinarji.


Tekst pod fotografijami

Foto1
Predavanje je otvorila mag. Katarina Groznik, vodja Sektorja za zdravje rastlin in rastlinski semenski material pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Foto2
prof. dr. Maja Ravnikar je med predavanjem poudarila pomen nadzora nad škodljivimi mikroorganizmi, ki je ključen za preprečevanje izgube pridelka ter posledično visoke gospodarske škode.

Foto3
Nove metode za hitro detekcijo škodljivih mikroorganizmov, kot na primer LAMP, močno skrajšajo čas analize, saj jo lahko izvajamo v laboratoriju, na kraju okužbe, v nasadih ali na kontrolnih točkah.

Foto 4
Dr. Tanja Dreo je poleg razvoja novih metod za detekcijo mikroorganizmov, predstavila razvoj okolju prijaznejših tehnologij za aktivno preprečevanje okužb rastlin, ki temeljijo na molekulah biološkega izvora ali pa kot sredstvo za zaščito rastlin delujejo kar mikroorganizmi sami.

Foto 5
Srečanja se je udeležilo preko 100 raziskovalcev, inšpektorjev uslužbencev ministrstva in študentov.