O-STA

Brezžično omrežje v Ljubljani je zaživelo - od danes dalje WiFreeLjubljana

Datum: 4. februar 2013

Brezžično omrežje v Ljubljani je zaživelo - od danes dalje WiFreeLjubljana

Ljubljana, 4. februar - V Ljubljani smo danes slovesno zagnali prvo fazo brezžičnega širokopasovno omrežja Wi-Fi, ki smo ga poimenovali WiFreeLjubljana. V prvi fazi je postavljenih osemdeset dostopnih točk, ki z brezžičnim signalom pokrivajo dele širšega mestnega središča. Na voljo bo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane ter javnim zavodom in podjetjem pod okriljem MOL. Uporaba brezžičnega omrežja bo eno uro na dan brezplačna. Mestna občina Ljubljana je brezžično omrežje na območju MOL zgradila in predala v uporabo v javno zasebnem partnerstvu z družbama Telekom Slovenije, d. d., in NIL, d. o. o.

Projekt, ki je med prvimi te vrste na svetu, in je ocenjen na okrog deset milijonov evrov, bo poleg bolj prijaznega mesta za meščane in obiskovalce omogočil konsolidacijo informacijskih in telekomunikacijskih storitev mestne uprave in javnih zavodov ter pomembno vplival na konkurenčnost gospodarstva in splošni razvoj mesta. Partnerstvo je sklenjeno za obdobje desetih let. Največji IKT-projekt v zgodovini mesta Ljubljane izpolnjuje pričakovanja vseh vpletenih, javnega in zasebnih partnerjev. Konsolidacija omrežja bo dolgoročno zmanjšala stroške in omogočala hitro ter ekonomsko učinkovito vpeljavo novih storitev. Ljubljana bo postala za obiskovalce in meščane še bolj prijazno mesto, sodoben pristop pa vse vpletene postavlja na vidno mesto na svetovnem tehnološkem zemljevidu.

Ko bo brezžično omrežje WiFreeLjubljana v celoti dograjeno, bo z brezžičnim signalom in dostopom do spleta pokrivalo 90 odstotkov območja širšega mestnega središča, 80 odstotkov naseljenega območja do obvoznice in 40 odstotkov naseljenega območja do meja Mestne občine Ljubljana. Omrežje bo sestavljalo okoli 1.430 brezžičnih točk. Tehnične rešitve in uvedba so zaupane Telekomu Slovenije in podjetju NIL. Oba spadata med pionirje informacijsko-komunikacijskih tehnologij: Telekom Slovenije kot napredni in vodilni domači ponudnik storitev elektronskih komunikacij tudi s tem projektom potrjuje svojo inovativnost in preobrazbo k uporabnikom naravnano podjetje, NIL pa sodi v svetovnih vrh podjetij s področja omrežij, podatkovnih centrov in računalništva v oblaku. Vodja projekta brezžičnega omrežja na MOL-u Vasja Butina je ob tem poudaril: "Omrežje se bo z vsakim dnem širilo navzven proti mestni obvoznici, tako da bo do letošnje jeseni s signalom WiFreeLjubljana pokrito vse mesto znotraj avtocestnega obroča z izjemo nekaj gozdnatih in drugih, za dostopanje manj primernih površin. Skupaj bo pod brezžičnim internetnim oblakom od 80 d0 90 odstotkov vseh mestnih površin. Prihodnje leto bo dograjeno še preostalo omrežje predvsem na strnjenih mestnih predelih izven avtocestnega obroča."

Projekt je zahteven, saj zajema in uveljavlja vsa sodobna tehnološka spoznanja s tega področja. Telekom Slovenije bo v tem naprednem omrežju, na primer, ponujal celovite rešitve storitev v oblaku. Predsednik uprave Telekoma Slovenije mag. Rudolf Skobe je ob tej priložnosti poudaril: "Veseli nas, da smo se vsi partnerji projekta brezžičnega omrežja v našem glavnem mestu lotili kot velik poslovni in tudi referenčni izziv ter vanj vključili svoje najboljše strokovnjake in najsodobnejšo tehnologijo. Tudi zaradi tega danes Ljubljana sodi med tiste prestolnice, v kateri imajo prebivalci, obiskovalci in turisti najbolj kakovostno in celovito brezžično digitalno povezanost. V Telekomu Slovenije smo ponosni, da smo del te zgodbe."

Generalni direktor družbe NIL Klemen Štular je ob vključitvi omrežja dejal: "Projekt brezžičnega omrežja v Ljubljani ter konsolidacija informacijske infrastrukture mestne uprave in javnih zavodov je za NIL pomemben v tehnološkem smislu, še bolj pa v smislu poslovnega modela. NIL se namreč v tem projektu in javno-zasebnem partnerstvu ne pojavlja zgolj kot načrtovalec Wi-Fi omrežja in celotne IKT platforme, pač pa bo v prihodnosti celotno infrastrukturo tudi upravljal. Tak poslovni model (in njegove izpeljanke), bo v prihodnosti postal prevladujoč model našega poslovanja, bodisi samostojno, bodisi s potencialnimi partnerji. To je smer, v katero gre IKT industrija. Vesel sem, da se tako napreden koncept uveljavlja na tem projektu."

Za dostop do brezplačnih vsebin ni potrebna registracija uporabnikov. Uporabnik na svoji napravi aktivira wi-fi vmesnik in se poveže na ponujeno omrežje WiFreeLjubljana, nato odpre internetni brskalnik in vpiše naslov spletne strani (URL). Če vpiše naslov spletne strani, ki je vedno dostopna brezplačno (npr. www.ljubljana.si), se mu stran odpre, če pa vpiše naslov, ki ni prosto dostopen (npr. www.google.com), je preusmerjen na portal, kjer izbere brezplačen dostop v internet. V okviru brezplačnih vsebin, do katerih bodo uporabniki dostopali brez registracije, so med drugimi predvidene naslednje domene: www.ljubljana.si, www.vistiljubljana.si, www.siol.net, www.telekom.si, www.mobitel.si, www.najdi.si, www.itak.si in domene vseh javnih zavodov in podjetij v okviru MOL. Za dostop do teh strani ni časovnih in količinskih omejitev prenosa podatkov.

Uporabniki omrežja WiFreeLjubljana bodo imeli na voljo eno uro brezplačnega dostopa do interneta na dan, in sicer pod naslednjimi pogoji: časovna omejitev bo 60 minut kumulativno (možnost večkratne registracije v obdobju od 00:00 do 24:00); količinske omejitve prenosa podatkov ne bo; omejitev hitrosti prenosa bo 512 kb/s; uporabniki se bodo v omrežje prijavili preko portala z vpisom svoje mobilne telefonske številke in z WiFree kodo, ki jo bodo dobili s SMS sporočilom. Po poteku brezplačnih 60 minut se bodo lahko uporabniki odločili za dnevni zakup (24 ur od trenutka prve prijave) po ceni 3,90 €, sedem-dnevni zakup po ceni 9,90 € ali 30-dnevni zakup po ceni 29,90 €.

Plačljiv dostop do omrežja bo mogoč z Moneto in s kreditnimi karticami. Uporabnik bo plačilo izvedel z izbiro gumba za nakup WiFree kode; ponudila se mu bo možnost izbire plačljivega paketa (24 ur, 7 dni, 30 dni) in izbire načina plačila (Moneta ali kreditna kartica). V primeru izbire Monete kot plačilnega sredstva, se mu bo v naslednjem koraku izpisala WiFree koda za dostop do interneta, v primeru izbire kreditne kartice, pa se bo izvedla preusmeritev na internetno stran banke, kjer bo uporabnik vpisal zahtevane parametre kreditne kartice. Po opravljenem postopku se bo uporabniku izpisala WiFree koda.
Plačljiv dostop do omrežja WiFreeLjubljana je že vključen tudi v nabor storitev Turistične kartice Ljubljana.

Tehnična rešitev je plod slovenskega znanja in bo lahko odličen primer vpeljave podobnih rešitev za mesta, ki želijo nadgraditi svojo učinkovitost in ponudbo za občane. Podjetji Telekom Slovenije in NIL bosta v Ljubljani postavila tehnološko platformo, ki bo omogočala optimizacijo in dolgoročno boljši izkoristek razpoložljivih virov in sredstev vseh pravnih subjektov mestne občine.

Mestna občina Ljubljana se je na podlagi aktualnih študij in razvojnih smernic odločila za postavitev sodobnega brezžičnega omrežja na širšem območju Ljubljane ter za vzpostavitev enotnega omrežja in povezljivosti pravnih subjektov, ki delujejo pod njenim okriljem. Omrežje bo meščanom in obiskovalcem mesta omogočalo dostop do interneta in brezžično IP-telefonijo, MOL pa bo na sodobni infrastrukturi gostila tudi stacionarno IP-telefonijo. Zaradi narave omrežja bo veliko pozornosti namenjene varnosti uporabnikov in podatkovnega prometa, sodobna infrastruktura pa bo ustrezno zmogljiva in razširljiva, saj bo omogočala hitro vpeljavo dodatnih storitev, kot so internetna televizija, digitalno oglaševanje itd.

Izgradnja kakovostnega IKT-omrežja v MOL bo v drugi fazi poskrbela za konsolidacijo storitev mestne uprave in javnih zavodov ter podjetij na področju informacijskih tehnologij. Del projekta obsega postavitev t. i. zasebnega mestnega oblaka oziroma postavitev podatkovnega centra MOL na dveh nadomestnih lokacijah. Ta bo opremljen z vso potrebno infrastrukturo in poslovnimi programskimi rešitvami, ki jih bodo poslovni subjekti pod okriljem MOL, ti delujejo na 326 lokacijah, najemali glede na lastne potrebe.

Hkrati bo nova infrastruktura prevzela vlogo enotnega telekomunikacijskega omrežja, ki bo obsegalo tako stacionarno VoIP kot mobilno telefonijo. Fiksno-mobilna konvergenca med pravnimi subjekti MOL bo omogočila, da se bodo klici prek omrežja MOL obravnavali kot interni klici in jih zasebni partner ne bo zaračunaval.

www.ljubljana.si

www.nil.com

www.telekom.si

Kontakt za dodatne informacije:

Sania Huskić Hočevar, Odsek za odnose z javnostmi MOL, e-pošta: mediji@ljubljana.si

Darinka Pavlič Kamien, vodja Službe za korporativno komuniciranje Telekoma Slovenije, e-pošta: darinka.pavlic-kamien@telekom.si

Irena Marčetič, vodja marketinga, NIL, e-pošta: imarcetic@nil.com