O-STA

Stališče Telekoma Slovenije

Spoštovani kolegi in kolegice,

V zvezi s sporočilom za medije in pismom Slovenske odškodninske družbe, ki ga je naslovila na upravo Telekoma Slovenije, v katerem je kot

imetnica 4,25% osnovnega kapitala družbe, predlagala upravi preklic 23. Seje skupščine Telekoma Slovenije, vam v nadaljevanju posredujem

pravno stališče do tega predloga:

"Predlog upravi s strani SOD-a, ki ga podaja zgolj na podlagi imetništva 4,25% delnic TS, ni umik zahteve za sklic skupščine, ki ga je

podal delničar RS s 62,54% osnovnega kapitala družbe TS. To pomeni, da uprava na podlagi takšnega predloga ne more preklicati skupščine oz.

bi takšen preklic bil brez pravnega učinka."

Uprava torej samoiniciativno, brez zahteve delničarja, ki bi izpolnjeval vse zakonske zahteve, ne more preklicati skupščine, ki jo je

sklicala na podlagi zahteve delničarja, podane skladno z zakonom.

S spoštovanjem,

Darinka Pavlič Kamien

Vodja/Head

Služba za odnose z javnostmi/Public Relations

T: 01 234 1968, www.telekom.si

[http://cdn1.siol.net/sn/doc/2012/11/paket2013_banner_email.jpg]

<http://www.mobitel.si/akcije/podarimo-si-cas.aspx?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=paket2013>;

Pravni pogoji / Legal disclaimer<http://disclaimer.telekom.si/>;