O-STA

Za večjo varnost na smučiščih!

Krvavec, 11. februar 2013 - V času šolskih zimskih počitnic slovenska smučišča beležijo porast števila obiskovalcev in zato tudi večjo verjetnost za nesreče na smučiščih. V pretekli smučarski sezoni se jih je po podatkih Ministrstva za notranje zadeve pripetilo 1129. Z namenom ozaveščanja smučarjev o varnosti na smučiščih so Ljubljanske mlekarne z alpskima smučarjema Rokom Perkom in Boštjanom Klinetom, smučišče Krvavec in drugi partnerji projekta organizirali preventivno akcijo Za večjo varnost na smučiščih. Na srečanju so s simbolično namestitvijo table z mednarodnimi vedenjskimi pravili FIS obeležili tudi zaključek projekta opreme slovenskih smučišč z novimi tablami, pri katerem so sodelovale Ljubljanske mlekarne, Smučarska zveza Slovenije in Združenje slovenskih žičničarjev - GIZ.

Nesreče na smučiščih in nadzor

Smučanje bo v času zimskih šolskih počitnic in tudi sicer veselo in varno le, če bomo uporabniki smučišč dovolj ozaveščeni, obzirni do drugih, previdni in odgovorni. Skrb za varnost na smučišču mora zato biti na prvem mestu. To je skupno sporočilo organizatorjev ponedeljkove preventivne akcije, ki je potekala na smučišču Krvavec. "Na slovenskih smučiščih smo v smučarski sezoni 2011/2012 z nadzorniki smučišč obravnavali 1129 nesreč, od tega se je 1045 smučarjev lažje, 74 pa huje telesno poškodovalo. Smrtnih žrtev ni bilo," je povedal Robert Šebenik, predstavnik Policije na smučišču Krvavec. Ministrstvo za notranje zadeve sicer iz leta v leto beleži zmanjšanje števila nesreč: tako se je število nesreč v primerjavi s prejšnjo smučarsko sezono zmanjšalo (za 118 nesreč), pomembno pri tem pa je, da so se povečale nesreče kjer je posledica huda telesna poškodba (za 5 primerov), zato je ozaveščanje smučarjev o varnosti še kako pomembno.

Vodja nadzornikov na smučišču Krvavec, Anton Jerič pravi: "Najpogostejši vzroki za nesreče na smučiščih so nepazljivost, nespretna vožnja, slaba telesna pripravljenost, neprilagojena hitrost smučanja in smučanje zunaj urejenih prog. Nadzorniki pri svojem delu tako pozorno spremljamo smučarje in druge osebe, ali se ravnajo v skladu s pravili FIS in navodili o varnosti na smučišču, opozorilnimi in obvestilnimi znaki ter drugimi prepovedmi in obveznostmi in zoper kršitelje tudi ukrepamo."

Varnost se začne pri mladih

Uroš Zupan, namestnik direktorja RTC Krvavec je dejal, da na smučišču veliko delajo na preventivi in v sodelovanju z Združenjem učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (ZUTS) vzgajajo najmlajše smučarje. Še posebno je opozoril, da se varnost na smučiščih začne pri vsakem izmed nas, zato se moramo starejši smučarji na smučiščih obnašati odgovorno in upoštevati mednarodna vedenjska pravila. Krvavec po njegovih besedah v dobri sezoni obišče od 150 000 do 220 000 smučarjev v okoli 130 - 150 obratovalnih dnevih, zabeležijo pa približno 150 - 200 poškodb na sezono. Dodal je še, da veliko pozornost namenjajo tudi usposabljanju vseh, ki delujejo na smučišču, vse kršitelje pa tudi ustrezno sankcionirajo.

V Sloveniji sicer poslanstvo promoviranja smučanja v vseh pomenih nosi nacionalna panožna športna zveza: "Smučarska zveza Slovenije je članica Mednarodne smučarske zveze oz. FIS, ki je najvišja avtoriteta na vseh področjih, ki se dotikajo smučanja v najširšem pomenu. Poslanstvo smučarske zveze izhaja iz poslanstva FIS, ki smučanje promovira, nadzira in narekuje razvoj vseh smučarskih aktivnosti. FIS je sprejela veliko pravil za varnost smučarjev, med njimi je tudi 10 mednarodnih vedenjskih pravil. Naša naloga je, da pravila izboljšujemo v korist smučarjev, nikakor pa jih ne smemo poslabšati. Po teh pravilih naj bi se obnašali vsi smučarji v najširšem smislu, tisti, ki se teh minimalnih standardov obnašanja ne drži, pa je tudi civilno in kazensko odgovoren," je povedal Roman Šturm, strokovni sodelavec panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije.

"Skladno z veljavnim Zakonom o varnosti na smučiščih so za zagotavljanje varnosti na smučiščih odgovorni tudi upravljavci. Upravljavec zagotavlja varnost na smučišču tako, da skrbi za brezhibno obratovanje žičniških naprav, urejenost in predvsem dobro označenost smučarskih prog ter nadzorom in opozarjanjem smučarjev na red in upoštevanje pravil, ki jih poznamo pod nazivom 10 FIS pravil. Nadzor in reševanje v primeru nesreč je naloga nadzorniške in reševalne službe, za katero je ravno tako odgovoren upravljavec smučišča," je sporočil Danilo Brecelj, sekretar Združenja slovenskih žičničarjev - GIZ, ki se dogodka zaradi bolezni ni mogel udeležiti.

Smučišča z novimi tablami z mednarodnimi vedenjskimi pravili FIS

Na dogodku so simbolično obeležili tudi zaključek projekta izdelave in opreme 20 slovenskih smučišč z novimi tablami z mednarodnimi vedenjskimi pravili FIS. Projekt je potekal v sodelovanju med Smučarsko zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih žičničarjev - GIZ in Ljubljanskimi mlekarnami, ki so izdelavo tabel tudi financirale: "Ljubljanske mlekarne so z blagovno znamko Alpsko mleko, že več let osebni pokrovitelj slovenskih alpskih smučarjev. Ker je smučanje lahko tudi nevaren šport in, ker smo ljudje tisti, ki smo največkrat krivi za nesreče, ki se nam v tem športu dogajajo, smo se z našimi sponzoriranci, Rokom Perkom, Boštjanom Klinetom in Ilko Štuhec odločili, da bi skupaj spodbudili ljudi, da naredijo več za svoje zdravje in varnost, da bodo lahko čim bolj uživali v zimskih radostih.

Tako smo stopili v stik s Smučarsko zvezo Slovenije ter Združenjem slovenskih žičničarjev - GIZ in izdelali nove table z 10 FIS pravili ter z njimi opremili 20 slovenskih smučišč," je povedala Cvetana Rijavec predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, ki je tudi sama ljubiteljica smučanja in belih strmin.

Alpski smučar Rok Perko bele strmine pozna s tekmovalnega vidika in kot profesionalni športnik varnosti daje še večji pomen: "Vsem ljubiteljem belih strmin na srce toplo polagam, da uporabljajo zaščito. Tako stari kot mladi in ne glede na vaše smučarsko znanje. Sam nikoli ne grem smučat brez čelade." Ilka Štuhec in Boštjan Kline, ki se dogodka zaradi udeležbe na svetovnem prvenstvu v Schladmingu sicer nista mogla udeležiti, pa poudarjata, da moramo paziti ne le nase, ampak tudi na druge udeležence na smučišču: "Na smučišču je pomembno, da svojo vožnjo prilagodimo svojim sposobnostim. Kdor se preceni, ne ogroža le sebe, ampak tudi druge," pravi Ilka, Boštjan pa pravi: "Vedno smučajmo v okviru svojih sposobnosti, obvezno nosimo čelado, priporočam pa tudi ščitnik za hrbet."

Organizatorji in partnerji projekta so se na zaključku srečanja strinjali, da je za varno smuko zelo pomembno medsebojno sodelovanje pristojne lokalne skupnosti, upravljavcev smučišč in pooblaščenih oseb upravljavca, inšpekcijskih služb, učiteljev in trenerjev smučanja, gorskih vodnikov ter uporabnikov žičniških naprav in zimskošportnih središč. K varnosti v smučarskih središčih prispevamo vsi, zanjo pa je najprej odgovoren vsak posameznik sam.

Sara Wagner

Ljubljanske mlekarne, d. d.

Korporativno komuniciranje

E.: sara.wagner@l-m.si

T.: 01 5881 559

10 FIS PRAVIL

1 Obzirnost do drugega

Smučar se mora obnašati tako, da ne ogroža ali poškoduje drugih smučarjev.

2 Izbira smučine

Hitrejši smučar mora smučino izbrati tako, da ne ogroža smučarjev pred seboj

3 Prehitevanje

Smučar lahko poljubno prehiteva, vendar v taki razdalji, da ima prehitevani dovolj prostora za smučanje.

4 Smučarsko znanje

Hitrost vožnje mora smučar prilagoditi svojemu znanju, razmeram na smučišču in gostoti smučarjev.

5 V smuk - nadaljevanje

Preden smučar odsmuča po progi, mora pogledati navzgor in navzdol, ali je varno zanj in za druge.

6 Ustavljanje

Smučar se ne sme ustavljati na zahtevnejših delih smučišča, razen v sili, vendar naj se čim prej umakne.

7 Vzpenjanje - sestopanje

Smučar sme za vzpenjanje ali sestopanje uporabiti le del smučišča.

8 Upoštevanje označb

Smučar mora spoštovati informacije, signale in prometne oznake na smučiščih

9 Pomoč ob nesreči

Ob nesreči je smučar dolžan po svojih močeh pomagati ponesrečencu.

10 Dolžnost legitimiranja

Smučar, udeleženec ali priča, odgovoren ali ne, se mora pri nesreči pustiti legitimirati odgovorni osebi.