O-STA

Informativni dan na Univerzi v Novi Gorici

Nova Gorica, 12. februar 2013

Univerza v Novi Gorici bo v petek, 15. februarja 2013 in v soboto, 16. februarja 2013 v okviru informativnega dneva predstavila študijske programe 1. in 2. stopnje Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za aplikativno naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo ter Visoke šole za umetnost vsem, ki se zanimajo za študij na naši univerzi.

Perspektivni, moderni, inovativni in interdisciplinarni študijski programi, ki jih združujemo pod okriljem Univerze v Novi Gorici, izobražujejo za poklice prihodnosti in so edinstveni v Sloveniji. Svojim študentom na petih fakultetah in dveh visokih šolah ponujamo odlično okolje in celovita znanja s področij naravoslovja, tehničnih znanosti, biotehniških ved, humanistike, družboslovja, umetnosti in organizacijskih ved.

Pri nas znanje vsak dan nastaja v stimulativnem okolju in harmoničnem odnosu med študenti, profesorji in raziskovalci ter se prenaša na mlajše generacije in v podjetniško okolje. Naši študetje niso le številke. Razmerje med številom študentov in profesorjev je namreč 5:1, kar pomeni, da je v povprečju na pet študentov zaposlen en profesor, poleg tega imamo številne vrhunske gostujoče profesorje. Vse to omogoča bolj kakovosten študij, boljše in bolj pristne odnose, saj se profesorji praktično lahko posvetijo vsakemu študentu posebej. Zato svoje študente dobro poznajo in imajo tako boljši pregled nad dejanskim znanjem in interesi posameznikov.

Po končani diplomi se v enem letu kljub gospodarski krizi zaposli 86% naših diplomantov. To je odstotek, s katerim se pohvali tudi znameniti Oxford. Verjamemo, da k temu uspehu pripomore interdisciplinarnost naših študijskih programov, ki omogoča širša znanja. Poleg tega s praktičnim usposabljanjem študentov poskrbimo, da je pridobljeno in ustvarjeno znanje dejansko uporabno, da redno prihajajo v stik z morebitnimi delodajalci in da se znanje prenaša iz akademskega okolja v gospodarstvo. Študentom je na voljo tudi karierni center, ki skrbi prav za povezovanje univerzitetnega s podjetniškim in industrijskim okoljem.

Posebno skrb posvečamo spremljanju zaposljivosti diplomantov in zbiranju njihovih povratnih informacij o relevantnosti pridobljenih znanj na trgu dela. Ker je cilj vseh naših študijskih programov doseči in obdržati visoko zaposljivost (nad 80% eno leto po diplomi), je v okviru kariernega centra organizirana posebna pomoč diplomantom pri iskanju prve zaposlitve. Prepoznavnost specifičnosti posameznega profila pri iskanju zaposlitve zagotavlja priloga k diplomi, ki jo svojim diplomantom izdajamo v slovenskem in angleškem jeziku.

V študijskem letu 2013/2014 bo začel delovati štipendijski sklad "Mladi fiziki 2020", ki združuje donacije, iz katerih bodo študentje, ki se bodo v akademskem letu 2013/2014 prvič vpisali v študijski program Fizika (I. stopnja) prejeli zanimive štipendije. Vsaka štipendija zagotavlja posameznemu prejemniku 200 EUR mesečno in traja vsa tri leta študija (vsako leto študent prejema sredstva 10 mesecev), pogoj za ohranitev štipendije ves čas študija pa je redno napredovanje po programu. Med štipenditorji lahko najdemo sodobna podjetja, kot sta GEN-I, d.d. in COSYLAB, d.d., Občino Ajdovščina ter raziskovalno inštitucijo svetovnega slovesa Sinhrotron iz Trsta. Najprestižnejšo štipendijo, ki jo prejme najboljši študent v generaciji, pa osebno daruje Rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Tudi za študijsko leto 2013/2014, bomo organizirali za bodoče študente prvih letnikov brezplačno dopolnilno izobraževanje iz predmetov kot so matematika, kemija, fizika. Potekalo bo v obliki dvotedenskih intenzivnih tečajev v mesecu septembru, z njimi želimo bodočim študentom omogočiti dvig nivoja znanja in s tem povečati prehodnost v prvem letniku ter omogočiti učinkovitejši in kakovostnejši študij.

Subvencionirane nastanitve za študente Univerze v Novi Gorici so na razpolago v dveh etažah Študentskega doma na Erjavčevi ulici v Novi Gorici, ki za nastanitev študentov ponujata 54 ležišč (26 dvoposteljnih sob ter 2 enoposteljni sobi), obnovljenih leta 2010. Več informacij o možnostih nastanitve: http://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/

Podrobnejše informacije o lokacijah in urah posameznih predstavitev so na voljo na spletni strani: http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

T: 05 3315 397

E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban