O-STA

Pobuda Ustvarjam kjerkoli bo spodbujala uvajanje sodobnejših, bolj prilagodljivih delovnih okolij v Sloveniji

· Microsoft Slovenija in Zavod Ypsilon s partnerjema, Telekomom Slovenije in Mestno občino Ljubljana, predstavila novo pobudo Ustvarjam kjerkoli za dvig ozaveščenosti o prednostih in možnostih za uvedbo sodobnejših, bolj prilagodljivih oblik dela

· Pobuda Ustvarjam kjerkoli za višjo storilnost in zadovoljstvo zaposlenih, uspešnost poslovanja in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva

· 21. marca 2013, na prvi pomladanski dan, bo potekal osrednji dogodek pobude, imenovan Dan za ustvarjanje kjerkoli

Slovenski Microsoft in Zavod Ypsilon sta danes skupaj s partnerjema, podjetjem Telekom Slovenije in Mestno občino Ljubljana, predstavila pobudo Ustvarjam kjerkoli (www.ustvarjamkjerkoli.org). Z novo pobudo želijo v Sloveniji okrepiti ozaveščenost o prednostih sodobnejših, bolj prilagodljivih oblik dela, kot so mobilno delo, delo od doma ali teledelo, za zaposlene, podjetja in okolje. Izkušnje iz organizacij, ki so s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij že vzpostavile inovativnejše delovno okolje, kažejo, da lahko te olajšajo usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti, povečajo zadovoljstvo, zmanjšajo stres in nenačrtovano delovno odsotnost zaposlenih ter tako prispevajo k nižjim stroškom, višji storilnosti in zadovoljstvu zaposlenih ter uspešnosti poslovanja. Osrednji dogodek pobude Ustvarjam kjerkoli se bo odvijal 21. marca, ko bo potekal Dan za ustvarjanje kjerkoli. Pobudniki vabijo posameznike, podjetja in lokacije, ki podpirajo ali že omogočajo ustvarjalno delo od kjerkoli, da s prijavo na spletni strani postanejo podpornik pobude in tako tudi sami pomagajo sooblikovati nov svet dela v Sloveniji.

Na fotografiji z leve: Biljana Weber, generalna direktorica Microsofta Slovenija, Žiga Vavpotič, strokovni direktor Zavoda Ypsilon, Darinka Pavlič Kamien, vodja odnosov z javnostmi, Telekom Slovenija, Jožka Hegler, direktorica Mestne uprave MOL

Biljana Weber, generalna direktorica, Microsoft Slovenija:

"V Microsoftu smo pobudo Ustvarjam kjerkoli zasnovali, ker smo prepričani, da bodo v prihodnosti uspešnejše tiste organizacije, ki bodo zaposlenim ponudile inovativnejše in bolj prilagodljivo delovno okolje. Novi, sodobnejši načini dela, ki jih omogočajo napredne informacijske tehnologije, prinašajo številne prednosti tako za zaposlene in podjetja kot tudi celotno družbo. Polagajo temelje za večje zadovoljstvo zaposlenih ter učinkovitejše in do okolja prijaznejše poslovanje. Prehod na večjo prilagodljivost je zato pomemben za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva."


Microsoft na spletu

Spletna stran Microsoftove novice

Slovenski Microsoft na Facebooku

in Twitterju (#ustvarjamkjerkoli)

Microsoft News Center

Ustvarjam kjerkoli

Slovenski Microsoft in Zavod Ypsilon sta danes v ljubljanski Mestni hiši skupaj s partnerjema, Telekomom Slovenije in Mestno občino Ljubljana, predstavila novo pobudo Ustvarjam kjerkoli. Ta bo po zgledu podobnih projektov iz tujine (Home Office Day, AnywhereWorking in The Anywhere Organisation) spodbujala širši razmislek, kako lahko s tehnološkimi inovacijami ter novimi organizacijskimi in menedžerskimi pristopi tudi v Sloveniji preoblikujemo delovna okolja in kulturo dela za večjo konkurenčnost in okolju prijaznejše poslovanje. Mobilne računalniške naprave, kot so pametni telefoni, prenosniki in tablice, ter storitve v oblaku, kot je Office 365, danes uporabnikom omogočajo visoko storilnost ne le v pisarni, temveč tudi od doma, na poti, v čakalnici, parku - skratka, kjerkoli in kadarkoli.

"Danes, ko je brezposelnost mladih velik izziv, smo veseli, da soustvarjamo pobudo Ustvarjam kjerkoli. Prepričan sem, da bo vplivala tudi na zaposlovanje mladih - generacija Y je znana po tem, da si želi drugačnega delovnega mesta," je povedal Žiga Vavpotič, strokovni direktor Zavoda Ypsilon. "Pobudniki vabimo vse posameznike, podjetja, organizacije in lokacije, ki podpirajo ali že omogočajo delo od kjerkoli, da s prijavo na spletni strani www.ustvarjamkjerkoli.org postanejo podpornik pobude in tako tudi sami pripomorejo k uveljavljanju sodobnejših načinov dela v Sloveniji. Seveda so dobrodošli tudi tisti, ki so pripravljeni na spremembo. Tudi na tak način lahko povežemo Slovenijo in skupaj pripomoremo k večjemu zadovoljstvu in storilnosti posameznikov, podjetij in gospodarstva."

"Sodobne tehnologije so gonilo družbe in družbenih sprememb, ne le gospodarstva. Temeljito spreminjajo naše dojemanje časa in prostora, predvsem pa manjšajo razdalje med ljudmi, tako na ravni posameznikov kot organizacij. Prek različnih rešitev, ki so že sedaj na voljo, se lahko srečujemo ne le fizično, temveč tudi v digitalnem svetu, tako rekoč vedno in povsod. S tem pa je tudi vse več priložnosti za interaktivnost, sodelovanje, ustvarjalnost in učinkovitost. Hkrati to pomeni, da lahko vsak posameznik sam odloča, kako, kje in kdaj se bo nečesa lotil, ne le v službi ali doma, temveč kjerkoli. Mobilnost, ki nam jo omogočajo sodobne tehnologije, tako ne prinaša le prihranka časa in denarja ter manj vplivov na okolje, temveč predvsem svobodo odločanja o svojem času in aktivnosti," je pomen mobilnosti dela izpostavil Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

"Mestna občina Ljubljana je sodobno mesto, ki v skrbi za dobrobit svojih prebivalcev podpira inovativne in ambiciozne projekte, s katerimi bo življenje v mestu še boljše in prijaznejše. Našim meščanom zagotavljamo najboljše storitve, zato je izredno pomembno, da svoje delo opravimo strokovno, kakovostno in hitro. Prav vzpostavitev brezžičnega omrežja na območju MOL nudi različne možnosti delodajalcem, da bodo, če se za to odločijo, njihovi sodelavci lahko svoje delo opravljali ne le v službi, temveč kjerkoli, kadarkoli. V tem smislu tudi Mestna občina Ljubljana podpira projekt Ustvarjam kjerkoli", je ob predstavitvi pobude povedala Jožka Hegler, direktorica Mestne uprave Mestne občine Ljubljane in dodala, da na Mestni upravi MOL večinoma ni mogoče zagotoviti dela na domu, saj morajo službe Mestne uprave MOL delovati v uradih, kjer meščani in meščanke pričakujejo naše storitve, in se pri tem držati uradnih ur.

Osrednji dogodek pobude Ustvarjam kjerkoli se bo odvijal 21. marca, na prvi spomladanski dan, ko bo potekal Dan za ustvarjanje kjerkoli. Na ta dan bo potekala tudi okrogla miza, ki bo posvečena razpravi o prednostih, priložnostih in preprekah pri uvajanju bolj prilagodljivih oblik dela v Sloveniji.

Kaj je prilagodljivost na delovnem mestu?

O prilagodljivosti na delovnem mestu govorimo takrat, ko delodajalec in zaposleni spreminjata kdaj, kje in kako bo posameznik delal, da bi lahko bolje uresničil osebne in poslovne zahteve.1 Številne raziskave2 in praktične izkušnje3 kažejo, da tovrstna prilagodljivost prinaša številne prednosti za zaposlene, delodajalce in tudi okolje.

S premišljeno uvedbo večje prilagodljivosti dela lahko podjetja z večjo odzivnostjo in hitrejšimi procesi ter odločanjem izboljšajo zadovoljstvo zaposlenih, strank in partnerjev. Občutno lahko znižajo stroške za poslovne prostore, prevoz na delo in poslovna potovanja ter lažje dosežejo zastavljene cilje na področju okolju prijaznejšega poslovanja in znižanja emisij toplogrednih plinov. Inovativna delovna mesta hkrati povečajo prepoznavnost podjetja med kupci in njegovo privlačnost pri iskalcih zaposlitve. Podjetja, ki nudijo prilagodljive oblike dela, dosegajo boljše rezultate pri rekrutiranju in lojalnosti zaposlenih.

Raziskave, ki so se posvetile prednostim za zaposlene4, pa kažejo, da lahko bolj prilagodljive oblike dela prispevajo k zmanjšanju stresa, saj omogočajo preprostejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti. Ti zaposleni so tudi bolj zadovoljni in motivirani, kar lahko vodi k večji inovativnosti, kakovosti, storilnosti in večjemu tržnemu deležu podjetja.

Pri okoljskih prednostih velja omeniti zlasti nove priložnosti za zmanjšanje prevozov na delo in potreb po poslovnih prostorih. Prevoz na delo sodi med najbolj problematične vidike dela, ki negativno vpliva na okoljsko vzdržnost, razmerje med družinskim in poklicnim življenjem, storilnost zaposlenih, urbano načrtovanje in infrastrukturo. Z zmanjšanjem potrebnih poslovnih prostorov in prevozov na delo, ki ga lahko omogočijo nove oblike dela, lahko tako podjetje merljivo zmanjša svoj vpliv na okolje in prispeva k boljši kakovosti življenja v prometno vse bolj obremenjenih mestih.

Novih načinov dela seveda ni mogoče uporabiti v vseh podjetjih in na delovnih mestih, zato je pred njihovo uvedbo potreben temeljit premislek o ciljih, organizacijskih možnostih in tehnoloških rešitvah ter morebitnih ovirah.

1 Focus on Workplace Flexibility (http://workplaceflexibility.bc.edu/workFlex)

2 The Business Case For Flexible Work Arrangements

(http://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=legal)

3 The New World of Work: What Does the Workplace of the Future Look Like?

(http://www.microsoft.com/presspass/emea/presscentre/pressreleases/NWOW.mspx)

4 Focus on Workplace Flexibility - Why Employees Need Worplace Flexibility

(http://workplaceflexibility.bc.edu/need/need_employees)


Več informacij in dodatne fotografije:

Katra Šemrov, odnosi z javnostmi, a-kasemr@microsoft.com, tel. 051 671 103


Več informacij in dodatne fotografije:

Katra Šemrov, odnosi z javnostmi, a-kasemr@microsoft.com, tel. 051 671 103