O-STA

Vabilo na predstavitev projekta SODNIKI in ŽUPANI

Leta 1998, ob svoji 100-letnici, se je Zgodovinski arhiv Ljubljana obvezal izdati pomembno delo za poznavanje ljubljanske preteklosti - študijo nekdanjega ljubljanskega mestnega arhivarja Vladislava Fabjančiča z naslovom Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov 1269-1820. Povod za objavo je bilo dejstvo, da so študijo, čeprav je ohranjena le v rokopisu/tipkopisu, raziskovalci ljubljanske zgodovine pogosto uporabljali kot izhodiščno informacijo za svoja preučevanja, saj predstavlja bogat vir informacij za več stoletij delovanja mestne uprave. V študiji se navajajo sprva ljubljanski sodniki, od leta 1504 dalje sodniki in župani, od leta 1785 dalje pa le še ljubljanski župani. Spoznamo lahko celo vrsto pomembnih ljubljanskih osebnosti, ki so delovale v dobro mesta, ga upravljale in spreminjale ter izboljševale pogoje življenja v njem, hkrati pa še tegobe, ki so skozi stoletja pestile ljubljanske meščane (npr. epidemije različnih bolezni).

Leta 1998 je Zgodovinski arhiv Ljubljana izdal 1. zvezek z naslovom Sodniki 1269-1504, ki so ga uredili dr. Ema Umek, Janez Kos in dr. Božo Otorepec. Leta 2003 je izšel 2. zvezek z naslovom Župani in sodniki 1504-1605, ki sta ga uredila dr. Ema Umek in Janez Kos s sodelavcema Barbaro Žabota in Damjanom Hančičem. Leta 2005 je sledil 3. zvezek z naslovom Župani in sodniki 1605-1650, ki sta ga uredila Barbara Žabota in dr. Damjan Hančič. Tokrat z veseljem predstavljamo 4. zvezek z naslovom Župani in sodniki 1650-1785, ki sta ga uredili mag. Sonja Anžič-Kemper in Barbara Žabota s sodelavci in je izšel kot 34. številka serije publikacij Gradivo in razprave.

V naslednjih letih imamo v načrtu še izdajo 5. zvezka z naslovom Župani 1785-1820, pa tudi Abecednega imenskega kazala k vsem petim zvezkom, ki bo bralcu omenjene študije v veliko pomoč pri hitrejšem iskanju želenih podatkov.


Barbara Žabota
urednica