O-STA

V Alpskem mleku Omega 3 ni spornih aflatoksinov

Spoštovani,

na meji z BIH so za testiranje na vsebnost aflatoksinov vzorčili Alpsko mleko Omega 3, 1,6 % m. m., 1 l, z rokom uporabnosti 30. 3. 2013, in potrdili presežene vrednosti. V Sloveniji je analiza istega mleka, ki jo je izvedel akreditiran laboratorij Inštituta za higieno in patologijo prehrane živali pokazal, da je vzorec ustrezen in vrednost aflatoksinov ne presega zakonsko predpisanih vrednosti.

Podrobnejše informacije v nadaljevanju

###

V Alpskem mleku Omega 3 ni spornih aflatoksinov

Ljubljana, 19. februar 2013 - Na meji z BIH so za testiranje na vsebnost aflatoksinov vzorčili Alpsko mleko Omega 3, 1,6 % m. m., 1 l, z rokom uporabnosti 30. 3. 2013, in potrdili presežene vrednosti. V Sloveniji je analiza istega mleka, ki jo je izvedel akreditiran laboratorij Inštituta za higieno in patologijo prehrane živali pokazal, da je vzorec ustrezen in vrednost aflatoksinov ne presega zakonsko predpisanih vrednosti.

lz Urada za veterinarstvo BiH so Ljubljanske mlekarne prejele obvestilo, da je bilo Alpsko mleko Omega 3, 1,6 % m. m., 1 l, z rokom uporabnosti 30. 3. 2013 vzorčeno na meji in poslano na analizo za vsebnost aflatoksinov M1 v Gradski zavod za javno zdravlje, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorij za humanu ekologiju i ekotoksikoligiju v Beogradu, Srbija. Rezultati analize so pokazali, da omenjen vzorec mleka vsebuje višje vrednosti aflatoksina Ml, kot jih določa zakon. Pošiljka navedenega mleka je v celoti skladiščena v hčerinski družbi Ljubljanskih mlekarn, PPM Tuzla.

Ljubljanske mlekarne so ob prejemu obvestila nemudoma ukrepale in navedeno mleko poslale v analizo v akreditiran laboratorij Inštituta za higieno in patologijo prehrane živali, Veterinarska fakulteta v Ljubljani, ki je z akreditirano metodo izvedel analizo za prisotnost aflatoksina Mi in na rezultat opravljene analize podal mnenje, da je vzorec ustrezen, kar pomeni, da je vsebnost aflatoksina nižja od predpisanih mejnih vrednosti.

Neva Makuc, direktorica Sektorja za kakovost in okolje: "V Ljubljanskih mlekarnah že več kot 10 let izvajamo monitoring na prisotnost škodljivih snovi v surovem mleku. Ob tem že eno leto redno in preventivno izvajamo dodatne analize na prisotnost aflatoksina v surovem mleku. V vseh teh letih prisotnost aflatoksinov nikoli ni bila ugotovljena. Zato je bil rezultat analize beograjskega laboratorija za nas presenetljiv in je vodil do takojšnje odločitve za dodatno analizo vzorca v akreditiranem laboratoriju, ki je pokazala, da vsebnost aflatoksinov v alpskem mleku Omega 3,1,6 % m. m., 1 l, ne presega zakonsko določenih mejnih vrednosti."