O-STA

SNG Opera in balet Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim gledališkim muzejem: SKOZI KAMERO LADKA KOROŠCA

v sodelovanju s Slovenskim gledališkim muzejem

SKOZI KAMERO LADKA KOROŠCA

Ladko Korošec in njegovi filmski zapisi na 8-milimetrskem traku

V sredo, 24. aprila, ob 18. uri v SNG Opera in balet Ljubljana


Filmski večer v ljubljanski operni hiši
se bo začel z nagovorom direktorja Slovenskega gledališkega muzeja Iva Svetine ter s kratkim predfilmom Bled, v katerem ima glavno vlogo pevec France Langus kot kočijaž, in s Koroščevo interpretacijo pesmi Pijanec Dragotina Ketteja.


Osrednji del bo namenjen filmskemu zapisu z naslovom

Skozi kamero Ladka Korošca.


Basist Ladko Korošec je bil eden najvidnejših slovenskih opernih pevcev in odličen dramski igralec v drugi polovici 20. stoletja. Petje je študiral pri profesorju Juliju Betettu in obiskoval tudi dramsko šolo pri Glasbeni matici. V mladosti je sodeloval v amaterskih gledališčih, poklicno pa je začel nastopati v ljubljanski Drami. Do upokojitve je bil član ljubljanske Opere.

Mednarodno slavo je dosegel skupaj z basistom Miroslavom Čangalovićem, s katerim sta bila neprekosljiv par v Massenetovi operi Don Kihot.

Gostoval je v mnogih svetovnih opernih gledališčih od Pariza in Barcelone do Kaira.


Malo pa je znano, da je bil Ladko Korošec tudi strasten ljubitelj filma.
Na njegovih gostovanjih ga je vedno spremljala 8-milimetrska filmska kamera, s katero je posnel in zabeležil na filmski trak vsak trenutek življenja. Posnel je tudi rojstni kraj Zagorje, ljudi in razne dogodke ter številne osebnosti tistega časa. Umetnik je vse svoje filme sam montiral in jih tudi grafično opremil.

Slovenski gledališki muzej je v letu 2008 prejel od umetnikovega sina Ladka Korošca mlajšega v hrambo očetove filme. Muzej je vso pevčevo filmsko zapuščino izročil v hrambo Slovenskemu filmskemu arhivu RS.


Film SKOZI KAMERO LADKA KOROŠCA traja 45 minut.


Brezplačne vstopnice

bodo na voljo pri blagajni SNG Opera in balet Ljubljana.


Potrditve in rezervacije sprejemamo do zasedenosti dvorane na e-naslovu: sonja.juvan@opera.si in po telefonu 01/241 5902.


PRISRČNO VABLJENI!