O-STA

Teden svobodne univerze na Filozofski fakulteti, Aškrčeva 2, Ljubljana

PONEDELJEK, 15. 4. 2013


11.00-13.00,
predavanje (predavalnica 02)

Filip Dobranić: "Making internet (activism) work"

As swiftly as the internet came to be it didn't take long for us to start taking it for granted. We inhabit

it, just as we inhabit the University halls. Yet these halls that we inhabit were not built by us, nor were

they built with us in mind. Instead we adjust to them, following the paths the ancients laid out for

us, retaining but fragments of control. The question then becomes, how do we go about changing

this world we inhabit? How do we leverage the internet to shape the world both on as off the line?


13.00-14.30, delavnica (predavalnica 02)

"Privatizacija vode" (vodi Klemen Ploštajner)

Delavnica bo tematizirala vodo kot skupno, javno dobro. Preko vode je mogoče premišljati vez med

človekom in naravo, med različnimi skupinami in kulturami, solidarnost, sodelovanje in ekologijo.

Na delavnici bodo predstavljeni sedanji trendi upravljanja z vodami (komodifikacija, privatizacija),

obenem pa tudi upori proti njim, upori, ki tvorijo/ohranjajo skupno in skupnost.


17.00-19.00, okrogla miza (predavalnica 18)

"Neoliberalizacija univerze - privatizacija in šolnine"

(sodelujejo dr. Lilijana Burcar, Dijana Ćurković, Hana Hawlina, dr. Hrvoje Jurić in

dr. Gorazd Kovačič, moderira dr. Uršula Lipovec Čebron)

S procesom neoliberalizacije se zmanjšujejo sredstva za javne univerze, hkrati pa se ustanavljajo novi

zasebni visokošolski zavodi, ki so financirani z javnim denarjem. Na okrogli mizi bodo predavatelji in

študenti iz Slovenije in Hrvaške primerjali trende v obeh državah ter pokazali, kako je na Hrvaškem

prišlo do uvedbe šolnin in kako so vplivale na potek študija. Obenem pa bodo iskali strategije, s

katerimi se lahko zoperstavimo razkroju javnih univerz v obeh državah.


19.30-21.00, predavanje, (predavalnica 18)

dr. Bojan Baskar: "'Globalni tokovi': neoliberalni privid ali kaj več?"

Predavanje bo opravilo kritično analizo metafore globalnih tokov in nekaterih drugih z njo

povezanih podob. Eksplozija ideje tokov kapitala, tehnologije, ljudi in idej, ki naj jih nacionalne

države ne bi mogle več ovirati, se začne z zgodovinskim porazom komunizma v letih 1989-1990.

Prvi promotorji t.i. globalbabble, triumfalističnega blebetanja o globalizaciji so bili guruji

neoliberalnega bankirstva in menedžmenta. Ta diskurz pa so prevzeli in z njim zasloveli tudi

nekateri družboslovci, čeprav se niso nujno identificirali z neoliberalizmom.

ČETRTEK, 18. 4. 2013


10.00-12.00, delavnica (predavalnica 02)

"Zakaj nevedni učitelj lahko uči: od Freireja preko Ilicha do

Ranci'era" (vodita Domen Bančič in Juš Škraban)

Kako se učimo in kako nas učijo drugi? Kako poteka pedagoški proces od osnovne šole do fakultete

in ali v šolah pretehta vzgoja ali izobraževanje? Kakšne vloge igrajo učitelji in učenci? Kakšna je

povezava med učenjem snovi in protesti? Kje lahko v vsem naštetem najdemo emancipacijo? S

takšnimi vprašanji bo delavnica sprožila kritično refleksijo pedagoške prakse, ki sega tudi v naš

vsakdan, čez okvire institucionaliziranega izobraževanja.


12.00-14.00, okrogla miza (predavalnica 13)

"Razprava o akt ualnem predlogu Meril za vrednotenje

dela na FF" (vodi dr. Branka Kalenić Ramšak)

Okrogla miza je namenjena predstavitvi in razpravi o predlogu Meril in prilog k Merilom za

vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev FF UL, ki ga je vodstvo FF posredovalo v

razpravo senatu in oddelkom v začetku aprila. Najprej bo predlog predstavilo vodstvo FF (dekan in

prodekani), nato bo sledila razprava (vprašanja, odgovori in predlogi), ki bo usmerjena po sklopih:

splošno; neposredno pedagoško delo; posredno pedagoško delo (priloga 1); osnovno raziskovalno,

strokovno ali umetniško delo (prilogi 2 in 3); zaključki. Cilji so tvoren dialog med predlagatelji Meril

in vsemi zainteresiranimi pedagoškimi delavci ter izboljšave dokumenta pred sprejetjem.


SPREMLJEVALNI PROGRAM NA ODDELKU ZA ETNOLOGIJO IN

KULTURNO ANTROPOLOGIJO (Zavetiška 5, nasproti Gimnazije Vič)


SREDA , 17. 4. 2013


9.40-11.00, predstavitev (predavalnica P1)

"Part icipatorne vizualne raziskave z otroki"

(Barbara Turk Niskač (MR) ter študentke in študenti)


ČETRTEK, 18. 4. 2013


8.00-11.00, predavanje (predavalnica P2, P3)

"Konservatorski maraton o lesu in obnovi lesenih st avb"

(dr. Vito Hazler in dr. Franc Pohleven)


14.00-16.00, delavnica (knjižnica)

"Italijanska in nemška kulinarika"

(Saša Podgoršek, Christiane Leskovec Redek, Kaja Brecelj s študenti in študentkami)


15.00-16.30, predstavitev (predavalnica P2)

"Predst avitev Zupaničeve knjižnice in zadnjih dveh publikacij"

(dr. Jaka Repič, dr. Alenka Bartulović idr.)

Več informacij na: http://www.svobodnauniverza.si Več informacij na: http://www.svobodnauniverza.si