O-STA

Vodstvo Mladinskega sveta Slovenije se je srečalo z ministrom dr. Jernejem Pikalom

Vodstvo Mladinskega svet Slovenije (MSS), krovne organizacije nacionalnih mladinskih organizacij, se je danes, 12. aprila 2013 ob 10.00 uri sestalo z ministrom za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernejem Pikalom. Pobudo za sestanek je MSS na novega ministra naslovil z željo predstaviti mu okvire svojega delovanja. Še pomembneje pa opozoriti ministra na najbolj pereče probleme s katerimi se danes soočajo mladi in organizacije mladinskega sektorja.

Ministru so predsednica Tea Jarc in resorni podpredsedniki predstavili prizadevanja MSS in ukrepe za katere se MSS na posameznih vsebinskih področjih zavzema. Vsi so zapisani v programskih dokumentih MSS s področij mladinske politike, politike na področju izobraževanja, participacije, informiranja, mobilnosti in zdravja mladih, stanovanjske problematike ter mladinskega organiziranja, ki jih je minister Pikalo od ekipe MSS prejel skupaj z dobrimi željami za uspešno delo njegove ekipe.

Vodstvo MSS je ministra Pikala pozvalo k ponovni vzpostavitvi rednega delovanja Sveta Vlade RS za mladino ter k aktivnejšem pristopu k procesu priprave in sprejemanja Nacionalnega programa za mladino, ki predstavlja ključni strateški dokument za področje mladih. Prav tako MSS računa na podporo ministrstva pri oblikovanju nacionalnega načrta implementacije ukrepa za spodbujanje zaposlovanja mladih na ravni EU, imenovanega Jamstvo za mlade.

Minister je pozdravil način delovanja MSS in v nadaljevanju pogovora potrdil, da je ministrstvo v zaključni fazi usklajevanja nacionalnega programa ter da pričakuje, da bo v kratkem vložen v vladno proceduro in kasneje poslan v obravnavo Državnemu zboru. Prav tako je zagotovil, da se bo reaktiviral tudi Svet Vlade RS za mladino in napovedal podporo ukrepu Jamstvo za mlade.

Po sestanku z ministrom je predsednica MSS Tea Jarc izrazila zadovoljstvo s sestankom in podporo, ki jo je minister za izobraževanje, znanost in šport izrazil tako Mladinskemu svetu Slovenije, kot celotnemu mladinskemu sektorju in mladim na splošno. Jarčeva je izpostavila, da je v kratkoročnem smislu najbolj pomembno zagotovilo, da se bo nadaljeval proces oblikovanja in sprejemanja Nacionalnega programa za mlade in reaktivacija delovanja Sveta Vlade RS za mladino. Predsednica MSS je dejala, da glede na povedano na sestanku verjame, da je bilo današnje srečanje uvod v konstruktivno sodelovanje med ministrstvom in Mladinskim svetom Slovenije.

Za več informacij lahko pišete na pr@mss.si, pokličete na 041 897 616 (Borut) ali obiščete našo spletno stran www.mss.si.