O-STA

Vabilo Nacionalnega inštituta za bilogijo na predavanje "Pristopi sistemske biologije pri poljščinah s spremenjeno vsebnostjo b-karotena"

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite predavanja:


"Pristopi sistemske biologije pri poljščinah s spremenjeno vsebnostjo b-karotena",

ki ga bo predstavil dr. Gianfranco Diretto,

Italijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energijo in trajnostni razvoj (ENEA), Raziskovalni center Casaccia, Rim (Italija)

Predavanje bo potekalo v četrtek, 25.4.2013 ob 15.30 uri,

v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B2.

Povzetek predavanja:

Karotenoidi so sekundarni metaboliti, ki pri živalih sodelujejo pri preprečevanju številnih bolezni, vključujoč rak ter bolezni srca in ožilja. Pri rastlinah pa igrajo karotenoidi ključno vlogo kot fotosintetski pigmenti v listih, sekundarni metaboliti v sadežu in cvetovih ter prekurzorjih hormonov; od teh pa so trije (a-/b-karoten, b-kriptoksantin) prekurzorji vitamina A in zato igrajo temeljno vlogo pri človeški prehrani. V obdobju zadnjih 20 let smo naredili veliko zbirko paradižnikovih in krompirjevih transgenih rastlin, ki so obogatene z b-karotenom in imajo višjo celokupno koncentracijo karotenoidov. Od teh smo posebno pozornost namenili t.i. "zlatim" genotipom, med katere sodijo genotipi, kjer so v gomoljih krompirja sočasno izraženi trije geni bakterijskega izvora (CrtB, fitoen sintaza; CrtI, fitoen desaturaza; CrtY, likopen b-ciklaza), transgene rastline paradižnika s povečanim izražanjem likopen b-ciklaze (LCY-b), b-karoten hidroksilaze (CHY) ter obe transgeni različici.

Profile vseh omenjenih bioloških vzorcev smo preverili na transkriptomskem (mikromreže, sekvenciranje naslednje generacije), metabolomskem (GC-/LC-MS) in fenomskem nivoju. Integracija profilov genskega izražanja z visokozmogljivo metabolomiko nam je razkrila do tedaj nepoznane korelacije med transkripti in metaboliti, denimo dinamike koregulacij zorenja sadežev oz. staranja gomoljev zaradi skladiščenja. Opazili smo izrazit vpliv nalaganja karotenoidov pri kinetiki zorenja sadežev, kar je verjetno posredovano s hormonom ABA in etilenom. Obogatitvena analiza genske ontologije nam je razkrila genske družine, ki v "zlatih" genotipih regulirane na specifičen način. Za vizualizacijo in napovedovanje učinkov pristopov metabolnega inženiringa na metabolizem cele rastline smo uporabili omrežja bioloških interakcij in korelacij. Te analize so razkrile osredno vlogo karotenoidov pri uravnavanju razvoja tako sadežev kot gomoljev. Analiza omrežij pa se je izkazala kot ustrezen pristop pri zasnovi in biološko obogatenih poljščin, saj nam je nakazala prisotnost pomembnih enot omrežja (avtoritet), ki bi lahko bili tarča prihodnjih opemenitenj rastlin.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije:

kristina.gruden@nib.si; 059 232 824; 059 232 800 (tajništvo)