O-STA

Skupina Aspen naznanila zaključek ponudbe za dokapitalizacijo v višini 4.6 mio USD

18. aprila, 2013

DENVER--(BUSINESS WIRE)-- Skupina Aspen Group, Inc. (OTCBB: ASPU), lastnica nacionalno akreditiranega visokošolskega podjetja Aspen University Inc., je danes sporočila, da je zaključila s ponudbo za dokapitalizacijo v višini 4.6 milijona dolarjev, na voljo 51 institucionalnim in akreditiranim investitorjem. Vodilni investitor v ponudbi je bilo podjetje Sophrosyne Capital LLC, ki ima sedež v New Yorku.

Kot vodilni agent pri izdaji novih delnic v Združenih državah in Evropi je sodelovalo podjetje Laidlaw & Company, Ltd. iz Velike Britanije.

"Skupnost investitorjev je s financiranjem izrazila priznanje Aspnovemu edinstvenemu poslovnemu modelu; (1) s fokusom na podiplomske študente, (2) z izvajanjem spletnega trženja znotraj podjetja dosegamo stroške vpisa pod 1,000 USD, in (3) to tržno učinkovitost prenašamo na naše študente v obliki šolnine v višini 350 dolarjev na predmet," je dejal predsednik in izvršni direktor skupine Aspen Group, Inc Michael Mathews.

Kot je dodal, "To ni le prvi tovrstni model na področju profitnega spletnega višjega in visokega šolstva, temveč obenem podpira zmožnost študentov za doseganje najboljših rezultatov v svoji kategoriji. Tako je na primer leta 2012 na Aspnu v predvidenem roku diplomiralo 58% študentov in le 18% prihodkov je prišlo iz zveznih programov finančne pomoči Title IV. To pomeni, da Aspnovi študentje v povprečju diplomirajo z zelo nizkim dolgom ali brez dolga, kar našim diplomantom omogoča, da ekonomske koristi svoje izobrazbe dosegajo veliko prej, kot je ta sektor tradicionalno omogočal."

Na nedavni letni skupščini delničarjev skupine Aspen je podjetje napovedalo pozitiven denarni tok, ko bo število vpisov rednih dodiplomskih in podiplomskih študentov doseglo 2.500, ko pa bo to število preseglo 5,000, podjetje napoveduje bruto maržo v višini okoli 70% in EBITDA maržo v višini 30% (ni v skladu z računovodskim standardom GAAP) v primerjavi s 18% maržo iz poslovanja (GAAP standard). Glej obrazec 8-K vložen pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo 31. januarja 2013. Na Aspnu je bilo 31. marca 2013 vpisanih 1.836 rednih dodiplomskih in podiplomskih študentov, medtem ko je bilo vseh študentov 2.779. Po koncu ponudbe za zaključen krog vlagateljev znaša kapital skupine Aspen Group sedaj 1,25 milijona USD, kar bo pričakovanjih zagotovilo obilo obratnih sredstev za doseganje pozitivnega denarnega toka v prihodnjih mesecih.

Gospod James Ahern, poslovodeči družbenik Capital Markets pri Laidlaw & Company (UK), je dejal: "Laidlaw je skupini Aspen z veseljem pomagal pri dokapitalizaciji, ki bo podjetju omogočila, da postane vodilni inovator v spletnem izobraževanju. Sredstva bodo izboljšala njegovo finančno moč in Aspnu omogočila uresničitev načrtov za rast. Laidlaw je ponosen, da skupino Aspen Group podpira pri nudenju izobraževalne izkušnje na svetovni ravni po znatno nižjih stroških kot njegova spletna konkurenca."

O Aspen Group, Inc.

Aspen Group, Inc. je lastnica Aspen University Inc., nacionalno akreditiranega spletnega visokošolskega podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1987. Poslanstvo Univerze Aspen je, da s ponudbo stroškovno učinkovitega vsestranskega in relevantnega izobraževanja postane izbirna ustanova odraslih slušateljev. Našim študentom želimo pomagati presegati osebne in profesionalne cilje na družbeno odgovoren in ekonomsko učinkovit način. Ena ključnih razlik, ki Univerzo Aspen ločuje od drugih izključno profitnih spletnih univerz, ki trgujejo na borzi, je, da je 87% naših rednih študentov (na dan 31. marca 2013) vpisanih v podiplomske programe (magistrski ali doktorski program).

Univerza Aspen je akreditirana pri Akreditacijski komisiji Sveta za izobraževanje na daljavo (DETC). Akreditacijsko komisijo Sveta za izobraževanje na daljavo je Ministrstvo ZDA za izobraževanje uvrstilo na seznam nacionalno priznanih akreditacijskih agencij in je priznana članica Sveta za akreditacijo v višjem in visokem šolstvu (CHEA).

Opozorilo glede izjav o prihodnosti

To sporočilo vsebuje izjave o našem obratnem kapitalu, načrtovani rasti, doseganju pozitivnega denarnega toka ter prihodnje bruto marže ter prilagojenih stopenj dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo. Besede, kot so "menimo", "lahko", "ocenjujemo", "nadaljujemo", "pričakujemo", "nameravamo", "bi", "načrtujemo", "bi lahko", "cilj", "potencialen", "verjetno" "bo" in podobni izrazi, ki se nanašajo na nas, kažejo na izjave o prihodnosti. Te izjave o prihodnosti temeljijo predvsem na naših trenutnih pričakovanjih in projekcijah o bodočih dogodkih in finančnih trendih, za katere menimo, da lahko vplivajo na naše finančno stanje, rezultate poslovanja, poslovno strategijo in finančne potrebe. Med pomembnimi dejavniki, zaradi katerih bi se lahko dejanski rezultati razlikovali od tistih, ki so navedeni v izjavah o prihodnosti, so konkurenca, neučinkoviti mediji oziroma marketing, neuspeh glede vzdrževanja rasti študentov, ki se potegujejo za diplomo, in neuspeh pri doseganju zadostnega prihodka. Ostale informacije o dejavnikih tveganja vsebujejo naša poročila SEC, med drugim prospekt z dne 12. aprila 2013. Kakršnakoli izjava o prihodnosti v tem sporočilu govori le o napovedih na dan, ko je bila dana. Dejavniki ali dogodki, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati razlikujejo, se lahko pojavijo od časa do časa in vseh ne moremo predvideti. Ne sprejemamo nobenih obvez, da bomo javno posodobili katerokoli od izjav o prihodnosti, ne glede ali kot posledico novih informacij, prihodnjega razvoja dogodkov ali sicer, razen če je to določeno v zakonu.

Opombe glede uporabe izračunov po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP

To sporočilo omenja prilagojene stopnje dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) in zgoraj omenjen obrazec 8-K vključuje pojasnilo o prilagojenem EBITDA, kazalcu, ki ni skladen s standardi GAAP (splošno sprejeta računovodska načela). Uskladitev z najbolj neposredno primerljivim finančnim standardom GAAP je na voljo spodaj. Družba omenjeni finančni kazalec, ki ni izračunan in predstavljen v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli v ZDA uporablja pri vrednotenju odločanja o finančnih in poslovnih zadevah in kot sredstvo vrednotenja primerjave med obdobji. Družba ta finančni kazalec, ki ni v skladu z GAAP standardi, predstavlja, ker meni, da je pomembno dodatno merilo uspeha poslovanja, ki ga pogosto uporabljajo borzni analitiki, investitorji in druge zainteresirane stranke v ocenjevanju družb v našem sektorju.

Družba prilagojen EBITDA definira kot dobiček (ali izgubo) iz neprekinjenega poslovanja pred stroški obresti, davka na dohodek iz poslovanja, prevrednotenja in amortizacije, ter amortizacijo odškodnine, izplačane v obliki kapitalskih deležev. Družba izključuje odškodnino v obliki kapitalskih deležev, ker po naravi ni v obliki gotovine.

Ta finančni kazalec, ki ni v skladu s standardi GAAP, ni mogoče upoštevati kot alternativo neto prihodku, prihodku iz poslovanja, denarnemu toku iz poslovanja, kot merilo likvidnosti ali kakršnokoli drugo finančno merilo. Merilo ne kaže na poslovne rezultate družbe v preteklosti in ni namenjeno kot napoved glede potencialnih rezultatov v prihodnosti. Investitorji tega ne-GAAP finančnega merila ne bi smeli upoštevati samega po sebi ali kot zamenjavo za kazalnike uspešnosti poslovanja, ki so izračunani v skladu z GAAP.

Sledi uskladitev našega finančnega kazalca, ki ni v skladu s standardi GAAP, z najbolj neposredno primerljivim kazalcem GAAP:

Ne-GAAP - Marža prilagojenega EBITDA 30%

Neto stroški obresti 2%

Stroški slabih terjatev 2%

Prevrednotenje in amortizacija 5%

Strošek odškodnine v obliki kapitalskih deležev 3%

GAAP - Prilagojena marža poslovanja 18%

Kontakt

Aspen Group, Inc.

David Garrity, CFO, 646-450-1843

Vir: Aspen Group, Inc.

Distribuira Business Wire

To sporočilo je na voljo na spletu na:

http://www.businesswire.com/news/home/20130418006514/en