O-STA

Uspešen zaključek sodelovanja v projektu FARMA

Sodelavci Nacionalnega inštituta za biologijo smo uspešno zaključili sodelovanje pri štiriletnem projektu FARMA (Fostering Agricultural Markets Activity), ki ga v BIH izvaja mednarodno razvojno svetovalno podjetje Chemonics International. Cilj projekta, ki ga financirata United States Agency for International Development (USAID) in Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), je povečanje konkurenčnosti kmetijske panoge v Bosni in Hercegovini z željo izvoza nekaterih dobrin v EU. Na področju pridelave krompirja to pomeni tudi vzpostavitev sistematičnega preverjanja zdravstvenega stanja krompirja in laboratorijsko dokazovanje odsotnosti karantenskih bakterioz, bakterijske rjave gnilobe in obročkaste gnilobe krompirja.

Strokovnjaki NIB-a imamo na področju določanja rastlinskih povzročiteljev bolezni dolgoletne izkušnje. Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo je že od vsega začetka nadzora bakterioz krompirja v Sloveniji z rednim letnim izvajanjem laboratorijskih testiranj in strokovno podporo vključen v program posebnega, ki ga izvaja Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin z drugimi pooblaščenimi inštitucijami. Naše izkušnje so cenjene doma in v tujini, kjer smo aktivni pri razvoju novih diagnostičnih metod ter raziskavah biologije povzročiteljev bolezni ter organizaciji izobraževanj in praktičnih delavnic (kot na primer "qPCR Experience® workshops in Plant Pathology" v sodelovanju s podjetjem BioSistemika). Vse pogosteje se pojavljamo tudi kot sodelavci, ocenjevalci in svetovalci organizacijam kot so Food and Veterinary Office Evropske komisije (FVO) in European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO).

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Našo strokovno usposobljenost in profesionalnost so prepoznali tudi izvajalci projekta FARMA, ki so s pomočjo švedskega svetovalnega podjetja Orgut izbrali našo sodelavko dr. Tanjo Dreo, strokovnjakinjo za bakterijske bolezni rastlin, za pregled stanja fitosanitarnih laboratorijev v Bosni in Hercegovini in svetovanje v zvezi z razvojem laboratorijev in povezanih aktivnostih. Dr. Tanja Dreo je tako s svojimi obiski laboratorijev v BIH pregledala in ocenila stanje fitosanitarnih laboratorijev, izvajala izobraževanja, svetovala pri vzpostavitvi sistema testiranja na krompirjeve bakterioze ter izvedla tečaj sistema kakovosti.

V okviru vzpostavitve sistema testiranja na krompirjeve bakterioze je NIB sodeloval z izvedbo dveh petdnevnih, intenzivnih praktičnih izobraževanj (slika 1) na temo detekcijskih in identifikacijskih metod za določanje krompirjevih bakterioz (rjave - slika 2 in obročkaste gnilobe - slika 3) in organizacije laboratorijev. Organizirali smo tudi dva laboratorijska testa usposobljenosti sodelujočih laboratorijev.

Slika 1: Udeleženci in izvajalci izobraževanja na Nacionalnem inštitutu za biologijo, 15.6 2012.

Uspešnost projekta in vzpostavitve sistema testiranja bakterijske rjave in obročkaste gnilobe krompirja v laboratorijih BIH se kaže v uspešnem izvajanju monitoringa krompirja v Bosni in Hercegovini, v uspešno izvedenih testih usposobljenosti BiH laboratorijev ter v skupnih objavah o izvajanju in rezultatih monitoringa.

Slika 2: Rjavenje žilnega tkiva in bakterijski izcedek iz gomolja krompirja, okuženega z bakterijo Ralstonia solanacearum.Slika 3: Rjavenje in gnitje žilnega tkiva pri napredujoči okužbi z bakterijo Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, ki povzroča obročkasto gnilobo krompirja.

Pri projektu smo iz Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo pod vodstvom dr. Maje Ravnikar iz NIB-a sodelovali:

- dr. Tanja Dreo , kot svetovalka in izvajalka izobraževanj v BIH in izvajalka izobraževanja v Sloveniji (tanja.dreo@nib.si)

- dr. Manca Pirc, Lidija Matičič in Špela Prijatelj Novak kot izvajalke izobraževanja v Sloveniji (manca.pirc@nib.si; lidija.maticic@nib.si; spela.prijatelj.novak@nib.si)