O-STA

Petrol postal lastnik družbe Nafta Geoterm

Ljubljana, Lendava, 10. maj 2013 - Družba Petrol d.d., Ljubljana je danes postala lastnica celotnega poslovnega deleža družbe Nafta Geoterm d.o.o. iz Lendave. V naslednjih dveh letih in pol so predvidene investicije v višini okoli 4,5 milijona evrov v razvoj dejavnosti prevzete družbe in nove zaposlitve.

Interes družbe Petrol je, da Nafta Geoterm še naprej razvija in nadgrajuje obstoječe poslovne dejavnosti: izvajanje rudarskih del, predelava in transport zemeljskega plina ter upravljanje in razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, ki temeljijo na geotermalnih virih. Prav v nadaljnjem razvoju storitev, povezanih z geotermalnimi viri, vidi Petrol poslovno priložnost za rast prevzete družbe.

Petrol namerava skupaj z Občino Lendava dodatno pozornost posvetiti tudi nadgradnji sistema daljinskega ogrevanja na geotermalno energijo v Lendavi. Cenovno konkurenčna in celovita oskrba z energijo ponuja regiji dobro možnost za razvoj zaokroženih gospodarskih območij, namenjenih razvoju podjetništva na različnih področjih.

Neposredni in posredni učinki načrtovanega razvoja dejavnosti Nafte Geoterm d.o.o. bodo: usklajeni in hitrejši razvoj plinsko naftnega polja Petišovci ter nadaljnji razvoj izkoriščanja geotermalne energije v regiji. Na temeljih celovite in konkurenčne ponudbe zagotavljanja energije pa bo ustvarjena podlaga za razvoj konkurenčnega gospodarskega okolja v občini Lendava in posledično odpiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Petrol d.d., Ljubljana