O-STA

Poslovni rezultati Skupine Telekom Slovenije po prvih treh letošnjih mesecih: 14,5 milijona evrov čistega dobička

Ljubljana, 30. maja - V Skupini Telekom Slovenije so v prvih treh mesecih 2013 ustvarili 190,5 milijona evrov poslovnih prihodkov. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki EBITDA je znašal nekaj manj kot 63 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja EBIT pa 20,3 milijona evrov. Doseženi čisti poslovni izid je 14,5 milijona evrov. Našteti kazalci poslovanja so v skladu z načrtovanimi, v primerjavi z drugimi prvotnimi operaterji po Evropi pa kažejo, da je Telekom Slovenije med uspešnejšimi pri premagovanju splošnih negativnih trendov.

Poslovno poročilo za to obdobje je 28. maja obravnaval in potrdil nadzorni svet Telekoma Slovenije. Nadzorni svet je obravnaval tudi gradivo za 24. skupščino delničarjev Telekoma Slovenije, d. d., katere sklic bo objavljen danes. Skupščina bo 1. julija. Skupščini delničarjev bo predlagano izplačilo dividende v vrednosti 1,46 evra bruto na delnico ter potrditev družbe KPMG Slovenija, d. o. o., za revidiranje poslovnih rezultatov za leto 2013. Skupščina bo odločala tudi o predlogu, da za nova člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, izvoli dr. Marka Hočevarja in Jožeta Palčnika.

V Skupini Telekom Slovenije se nadaljuje trend zmanjševanja prihodkov, doseženih s klasično fiksno in mobilno telefonijo, umirja pa se tudi rast trga širokopasovnih in na njih temelječih storitev. Pri tem je na mobilnem delu zelo opazen prehod naročnikov na nove, za uporabnike ugodnejše pakete, ki vključujejo večji obseg storitev, medtem ko se na fiksnem delu še naprej zmanjšuje število klasičnih priključkov in obseg prometa, kar je značilno tudi za druge evropske prvotne operaterje. Da bi ostali dobičkonosni, lahko operaterji negativne trende ublažijo z doslednim zniževanjem vseh vrst stroškov ter dolgoročno s širitvijo poslovanja in ponudbe na področja, ki ne sodijo v klasično telekomunikacijsko dejavnost, kot so televizija, digitalno oglaševanje, upravljane storitve, storitve v oblaku in druge storitve IKT. Enaki procesi potekajo tudi v Telekomu Slovenije, saj nadaljujejo z vsemi ukrepi za znižanje stroškov, aktivnostmi za organizacijsko prestrukturiranje in konsolidacijo poslovanja ter stabilizacijo prihodkov. Primerjalni podatki z drugimi prvotnimi operaterji po Evropi kažejo, da je Telekom Slovenije med uspešnejšimi pri premagovanju splošnih negativnih trendov.

Pri poslovanju v prvih treh mesecih je treba zlasti opozoriti na poslovanje hčerinskih družb v tujini. V makedonski družbi One so negativne trende obrnili navzgor. Intenzivno pridobivajo nove uporabnike in ustvarjajo nove vire prihodkov.

V Kosovskem Ipku so sprejeli ukrepe za stabiliziranje upadanja prihodkov iz dohodnih klicev ter znižanje stroškov. Uvedli so nekatere nove mobilne pakete in uspeli povečati število priključkov na vseh segmentih glede na predhodno leto. Čisti poslovni izid v prvem trimesečnem obdobju je tako presegel načrtovanega. Podobno velja tudi za družbo Aneks v BiH. Poslovni prihodki in čisti dobiček so nad načrtovanimi. V albanski družbi Primo se sicer nadaljuje postopek prodaje, vendar so ključni finančni kazalci boljši od pričakovanih.

Kot je znano, v Skupini Telekom Slovenije načrtujejo, da bodo letos dosegli do 245 milijonov evrov dobička iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki EBITDA ter 50 milijonov evrov čistega poslovnega izida. Naložbe v osnovna sredstva so načrtovane v vrednosti 130 milijonov evrov oziroma toliko kot lani.