O-STA

Vabilo na predavanje - dr. Darja Marolt: "Uporaba humanih pluripotentnih matičnih celic za gojenje nadomestnih tkiv", četrtek 20.6.2013, Biološko središče, Večna pot 111, LJ, pred. B2

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite predavanja:


"Uporaba humanih pluripotentnih matičnih celic

za gojenje nadomestnih tkiv",

ki ga bo predstavila dr. Darja Marolt, NYSCF-Helmsley Investigator,

The New York Stem Cell Foundation Research Institute, New York, USA

Predavanje bo potekalo v četrtek, 20.6.2013 ob 15.30 uri,

v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B2.

Povzetek predavanja:

Napredek na področjih biologije matičnih celic, biomaterialov in tkivnega inženirstva v zadnjih desetletjih je omogočil razvoj postopkov za gojenje človeških tkivnih nadomestkov, s široko možnostjo uporabe v bioloških raziskavah, regenerativni medicini ter pri razvoju novih zdravil. Pri tem se uporabljajo različni tipi matičnih celic, ki imajo glede na cilje raziskav specifične prednosti in slabosti. Pri raziskavah regeneracije tkiv in organov so v ospredju odrasle matične celice, pluripotentne matične celice pa predstavljajo večji izziv za razvoj kliničnih aplikacij. Vendar pa pluripotentne matične celice s svojim rastnim in diferenciacijskim potencialom predstavljajo neprecenljivo orodje za razvoj naprednih modelov humanih tkiv za biološke študije in razvoj zdravil. Pri teh aplikacijah je ključen izziv razvoj ponovljivih postopkov za gojenje, diferenciacijo in organizacijo matičnih celic v zrela, stabilna tkiva. Naše študije so usmerjene v razvoj tkivnih nadomestkov za izboljšanje regeneracije kosti. Predstavili bomo značilnosti različnih tipov matičnih celic, ter postopke gojenja funckionalnih, pacientu lastnih kostnih nadomestkov v laboratoriju. Predstavili bomo tudi smernice za širšo uporabo humanih pluripotentnih matičnih celic v regenerativni medicini, raziskavah bolezni ter pri razvoju novih zdravil.

Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku.

Vljudno vabljeni!