O-STA

Jutri nižje cene naftnih derivatov

Datum: 24. junij 2013

Cene naftnih derivatov se bodo jutri, 24. junija 2013, spremenile skladno z vladno Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov.
Spremembe so naslednje:
• Motorni bencin NMB 95: cena se bo znižala za 0,013 € na liter in bo 1,471 €/liter.
• Motorni bencin NMB 100: cena se bo znižala za 0,018 € na liter in bo 1,494 €/liter
• Dieselsko gorivo: cena se bo znižala za 0,002 € na liter in bo 1,343 €/liter
• Kurilno olje KOEL: cena se bo znižala za 0,003 € na liter in bo 0,970 €/liter
• cena avtoplina na Petrolu je 0,735 €/liter.

Lepo pozdravljeni,

Strateško-korporativno komuniciranje
Petrol d.d., Ljubljana


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .