O-STA

S 1. julijem višje cene naftnih derivatov

Datum: 28. junij 2013

S 1. julijem višje cene naftnih derivatov

Cene pogonskih goriv se bodo s 1. julijem 2013 zvišale skladno z določili Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS št. 54/2013). Spremembe so naslednje:
• Motorni bencin NMB 95: cena bo 1,495 EUR/liter.
• Motorni bencin NMB 100: cena bo 1,519 EUR/liter
• Dieselsko gorivo PLO D-2: cena bo 1,366 EUR/liter.
• Kurilno olje KOEL: cena bo 0,986 EUR/liter.
• Avtoplin: cena bo 0,747 EUR/liter.


Lepo pozdravljeni,


Strateško-korporativno komuniciranje Petrol d.d., Ljubljana


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .