O-STA

Sporočilo za javnost Steklarne Luminos

Zaradi večletne izgube in drastičnega upada naročil je uprava družbe Steklarna LUMINOS d.d., Sl.Bistrica, Ljubljanska 35 predlagala Nadzornemu svetu, da se uvede postopek prisilne poravnave nad družbo.

Nadzorni svet družbe je s predlogom uprave soglašal.

Direktor

Vreš Iztok, dipl.oec.

Steklarna LUMINOS d.d.

Ljubljanska 35

Sl.Bistrica

2.8.2002

PAVLIN GREGOR

KREMEN 44

8270 KRŠKO

POTRDILO

Potrjujemo, da je delavec Pavlin Gregor v Steklarna LUMINOS d.d., Sl.Bistrica izkoristil 12 dni rednega letnega dopusta. Do prenehanja delovnega razmerja je delavcu bil izplačan tudi regres za letni dopust v višini 48.000,00 sit bruto.

Pravna služba

Duška Mohorko