O-STA

Začetek novega šolskega leta v Zavodu Sv. Stanislava

Zavod sv. Stanislava je ustanova ljubljanske nadškofije, ki je namenjena vzgoji, izobraževanju in kulturnim dejavnostim. Združuje Škofijsko klasično gimnazijo, Jegličev dijaški dom, Osnovno šolo Alojzija Šuštarja, Glasbeno šolo v Zavodu sv. Stanislava, Študentski dom Janeza F. Gnidovca in Slovenski dom.

V Zavodu sv. Stanislava vstopamo v novo šolsko leto, ki je še vedno praznično, saj praznujemo 20. obletnico ponovne ustanovitve Škofijske klasične gimnazije. Praznovanje bo doseglo vrhunec ob akademiji v čast zavetniku Zavoda sv. Stanislava, ki bo 13. 11. 2013. Šolsko leto bomo začeli s sv. mašo v cerkvi sv. Vida v Šentvidu v ponedeljek, 2. 9. 2012, ob 8. uri. Mašo bo ob somaševanju duhovnikov, ki delujejo v Zavodu, daroval ljubljanski pomožni škof in nekdanji direktor zavoda dr. Anton Jamnik. Pred zavodom se bomo zbrali na uvodni prireditvi za vse gimnazijce, zapeli himno in prisluhnili besedam ravnatelja gimnazije Simona Feštanja ter predstavnika dijaške skupnosti, sledil bo sprejem prvih letnikov in obisk maturantov, ki jih bo v matičnih razredih pozdravil škof Jamnik. Ko na gimnaziji steče pouk, je na vrsti sprejem najmlajših učencev v Zavodu - to je že šesta generacija prvošolcev na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja. Tudi osnovnošolce bo škof Jamnik blagoslovil v Cerkvi sv. Stanislava ob 11.30.

Priprava na prvi šolski dan se je v Jegličevem dijaškem domu začela že prejšnji vikend, ko je potekalo spoznavno srečanje novincev in predstavitev njihovih družin. Novinci so skupaj preživeli še cel vikend, da bodo skupaj lažje vstopili v novo šolsko in domsko okolje. Ostale vzgojne skupine bodo ponovno zaživele na predvečer prvega šolskega dne.

Tudi Glasbena šola v Zavodu sv. Stanislava bo pričela delo v ponedeljek, 2. 9. 2013, ob 17. uri v Dvorani Matije Tomca s kratkim kulturnim programom in nagovorom ravnatelja Draga Arka.

Študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca pričakuje 35 novincev, ki se bodo prvič srečali na spoznavnem dnevu konec septembra. Študijsko leto se bo začelo s sveto mašo v začetku oktobra. Vseh študentov v domu je letos 114.

Vsebinsko vodilo delovanja v vseh enotah v Zavodu sv. Stanislava preko celega šolskega leta 2013/14 je vrednota odgovornosti. Vsi zaposleni smo dolžni zaradi odgovornosti do poslanstva, ki ga opravljamo, in zaradi odgovornosti do naših učencev, izpolnjevati ne samo, kar je naša dolžnost, pač pa tudi, kar narekuje etična norma. Pri uresničevanju odgovornosti do sebe in drugih v vsakodnevnem življenju nas bo vodilo geslo "Za več sem rojen".

Podrobnejše informacije lahko dobite na www.stanislav.si in spletnih straneh posameznih enot.

Lily Schweiger Kotar, pomočnica direktorja