O-STA

Izjava za medije

Ljubljana, 28. 8. 2013

I Z J A V A

Preteklo nedeljo je bila v Rovtah spominska slovesnost ob 70-letnici ustanovitve Slovenskega domobranstva (Slowenische Landeswehr) - pomožne okupatorske policijske enote SS, ki je 20. aprila 1944 svečano prisegla zvestobo Adolfu Hitlerju. Slovesnost v Rovtah je bila združena z Evropskim dnem spomina na žrtve totalitarizmov (resolucija SE 1096). Tako so pietetni spomin na žrtve naci-fašističnega totalitarizma spremenili v slavljenje povzročiteljev teh žrtev! Slovesnost je bila povezana s cerkveno mašo in pridigo teologa dr. Juhanta.

Za proslavo je bila najavljena tudi udeležba vikarja Slovenske vojske polkovnika dr. Jožeta Pluta, ki pa je zaradi protestov javnosti svojo udeležbo odpovedal in delegiral kaplana Milana Preglja. Prisotnost uniformiranega vojaka Slovenske vojske - čeprav kaplana - na proslavi totalitaristične kolaboracije je nesprejemljiva in sramotilna za Slovensko vojsko. V posmeh slovenski časti in dostojanstvu napovedujejo sedaj parlamentarno interpelacijo obrambnega ministra!

Slovesnost v Rovtah se je spremenila v politično manifestacijo, ko je kot slavnostni govornik nastopil vodja parlamentarne opozicije, ki je obsojen za tveganje korupcije. Ta je v svojem govoru obtoževal totalitaristični komunizem, popolnoma pa zanemaril dejstvo, da je totalitaristični klerikalizem v zavezništvu z naci-fašizmom na Slovenskem povzročil največ zla. Popolnoma je zamolčal dejstvo, da je bila partizanska vojska priznana od zaveznikov kot del zmagovite anti-fašistične koalicije. Lažnivemu sprevračanju zgodovinskih dejstev in hujskanju, "da se mora začeti takoj. Danes. In vsak naj naredi tisto, kar more", je sledilo vandalistično skrunjenje spomenika padlim osvobodilnim borcem na Židovniku pri Rovtah.

Apeliramo na pristojne oblasti, da poskrbe za to, da se taki pojavi, ki sramote državo v svetu in skrunijo dostojanstvo domovine ne bodo ponovili.

Janez Stanovnik

Predsednik ZZB NOB Slovenije

ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV

ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA

BOJA SLOVENIJE

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

tel. 01 434 44 45 - fax: 01 434 41 17

e-mail: zzbnob@siol.net

Številka: 06-21/13