O-STA

Skupina Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih z višjimi prihodki in z višjim čistim dobičkom

29. avgust 2013

Ljubljana, 29. avgusta - Skupina Telekom Slovenije je v prvih šestih mesecih letošnjega leta ustvarila 395,6 milijona EUR poslovnih prihodkov, kar je za odstotek več kot v enakem obdobju lanskega leta. Čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije je bil ob polletju za 17 odstotkov višji od doseženega v enakem obdobju leta 2012 in znaša 30,9 milijona EUR. Nerevidirano poročilo o poslovanju v obdobju januar - junij 2013 je na včerajšnji seji obravnaval tudi nadzorni svet družbe.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je dobiček iz poslovanja Skupine Telekom Slovenije dosegel 41,4 milijona EUR, kar je na ravni doseženega v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki EBITDA po šestih mesecih znaša 126,2 milijona EUR, kar je za pet odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje dosega 33-odstotni delež. Neto finančni dolg Skupine Telekom Slovenije na dan 30. 6. 2013 znaša 341,6 milijona EUR, kar je za 4,4 milijona EUR manj od stanja na zadnji dan leta 2012.

"Doseženi poslovni rezultati Skupine Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih letošnjega leta so rezultat naporov, ki jih v Skupini vlagamo v zniževanje vseh vrst stroškov, ter izvajanje procesov celovite prenove in optimizacije poslovanja. Ob tem v poslovanje uspešno uvajamo kompleksne IKT storitve ter iščemo nove poslovne modele, ki nam bodo omogočili dolgoročno vzdržno poslovanje. Tudi v prihodnje prednostni nalogi pri uresničevanju poslovnega načrta ostajata stabilizacija prihodkov in zniževanje stroškov, s čimer bodo lahko družbe Skupine Telekom Slovenije ohranjale ter krepile pozitivne ekonomske in družbene učinke svojega poslovanja," pravi mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije, d. d.

V Skupini Telekom Slovenije beležijo rast števila priključkov. Število širokopasovnih priključkov se je tako v prvih šestih mesecih letošnjega leta povečalo za odstotek, in sicer na 342.850. Za enak odstotek se je povečalo število fiksnih in mobilnih priključkov, in sicer na 2.628.595, za pet odstotkov, na 168.724, pa tudi število VoIP storitev.

Pomemben podatek za dolgoročno stabilnost poslovanja je tudi zmanjšanje zadolženosti Telekoma Slovenije. Neto finančni dolg se je tako v zadnjega pol leta zmanjšal še za odstotek in znaša 341,6 milijona EUR. S tem se Telekom Slovenije uvršča med najmanj zadolžene prvotne operaterje v Evropi.

Za naložbe v osnovna sredstva so v Skupini Telekom Slovenije v prvem polletju namenili 36,7 milijona EUR oziroma za 12 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Letošnji naložbeni načrt znaša okrog 130 milijona EUR.

V Skupini Telekom Slovenije za letošnje leto načrtujejo 50 milijonov EUR čistega poslovnega izida in EBITDA do 245 milijona EUR.

Telekom Slovenije, d. d.

Služba za odnose z javnostmi