O-STA

DAJATVE NA UVOZ UKINJENE BREZ ANALIZE POSLEDIC

Ihan, 13. avgusta 2002 - Ukinitev posebnih carinskih dajatev na uvoz svinjskega mesa, je slovensko prašičerejo pahnila v izrazito neenakopravni položaj v primerjavi s tisto konkurenco iz tujine, pri kateri slovenska mesno predelovalna industrija vsako leto odkupi med 20 in 30 tisoč ton svinjskega mesa. Gre še za en nepremišljen in prenagljen ukrep slovenskega ministrstva za kmetijstvo, brez vsakršne analize posledic. Slovenski rejci prašičev, ki svoje interese združujejo v GIZ Prašičereja Slovenija, so danes opozorili, da bo že drugo obdobje nizkih cen svinjskega mesa v letošnjem letu, povsem zavrlo tako ekonomiko poslovanja, kot uresničevanje razvojnih načrtov, ki jih je treba dokončati tudi v luči približevanja Slovenije k članstvu v EU. "Slovenski prašičerejci ne pričakujemo, niti zahtevamo kakršnihkoli privilegijev ali posebne državne zaščite; zahtevamo pa, da država Slovenija ščiti slovensko kmetijstvo in živinorejo pred tistimi ekonomskimi ukrepi drugih držav, ki našo konkurenco tudi na slovenskem trgu postavlja v priviligirani položaj," je ob ukinitvi posebnih carinskih dajatev na uvoz svinjskega mesa, danes dejal mag. Marko Višner, direktor Farme Ihan in predsednik GIZ Prašičereja Slovenija.

Ministrstvo za kmetijstvo RS se je namreč odločilo za ukinitev posebnih carinskih dajatev na uvozsvinjskega mesa prav v času, ko je Madžarska, največja izvoznica svinjine v Slovenijo, svojim rejcem povečala izvozne stimulacije. Ta država, ki se očitno zaveda makroekonomskih učinkov vstopanja v EU, je julija letos uvedla 27 Ft (26,5 SIT) izvoznih subvencij na kg žive teže svinjine, s prejšnjimtednom pa jih je celo povečala na 37 FT, oziroma 36,3 SIT na kilogram žive teže. S tem je vceloti nevtralizirala učinek slovenskih uvoznih dajatev, dokler so še bile, zdaj po njihovi ukinitvi pa so uvozniki prišli v bistveno ugodnejši položaj v primerjavi s slovenskimi rejci. Ti so, zahvaljujoč svoji produktivnosti, vzpostavili evropsko primerljive stroške vzreje, ne morejo pa konkurirati izvoznim stimulacijam tujih držav, ki kmetijstvo in njegove posebnosti razumejo bolje od slovenske politike. Tržne cene slovenskega mesa so namreč povsem primerljive evropskim in so se letos gibale okrog evropskega povprečja. Zadnje mesece so znašale blizu 285 SIT/kg žive teže . V tem času so odkupne cene na Madžarskem bile 295 Ft, oziroma preračunano 289 SIT/kg, brez upoštevanja njihove izvozne stimulacije.

Zaradi tega bodo slovenski rejci svinjine predlagali vzpostavitev prejšnjega stanja, saj so prepričani, da so informacije o pomanjkanju prašičev in naglem naraščanju odkupnih cen, na osnovi katerih naj bi minister But podpisal sporno ukinitev, prišle iz tistih slovenskih klavnic, ki so si z nekorektnim poslovanjem in ohlapno finančno disciplino, pri domačih dobaviteljih zapravile ugled in kredibilnost. Zato je poslovna previdnost rejcev, do novih poslov povsem razumljiva in nima nič skupnega s tržno realnostjo in poštenimi poslovnimi manirami. "Minister bi te drobne, a ključne podrobnosti že moral poznati. Koristno pa bi bilo, če bi se kmetijsko ministrstvo kdaj ozrlo tudi po posledicah svojih dejanj, predvsem pa bi lahko prisluhnilo argumentom vseh v posamezno panogo vključenih strani. Na to nas opozarjajo tudi izvajalci predpristopne pomoči Slovenije k EU, ki nam že kar stereotipno pridigajo opomanjkanju sodelovanja v proizvodnih verigah," še opozarjajo v GIZ - Prašičereja Slovenije.