O-STA

Slovenski proizvajalci mleka v ljubljanskih mlekarnah

Ljubljana, 17. oktober 2013 - V Ljubljanskih mlekarnah, d. d., so včeraj gostili svoje največje slovenske proizvajalce mleka z namenom utrjevanja dolgoročnega sodelovanja, saj je odkup domačega mleka eden izmed temeljnih stebrov poslovanja družbe, ki ga bodo v prihodnosti še dodatno okrepili.

Včerajšnje srečanje proizvajalcev mleka Ljubljanskih mlekarn, ki se ga je udeležilo 50 največjih proizvajalcev, je bilo drugo v letošnjem letu. Potekalo z namenom ohranjanja dobrih odnosov s strateškimi poslovnimi partnerji največje mlekarne v Sloveniji ter predstavitvi novosti na področju nabave mleka znotraj skupine Lactalis, ki po vsem svetu stremi k temu, da osnovno surovino odkupuje na lokalnih trgih.

Proizvajalce so seznanili o trendih na svetovnem in domačem mlečnem trgu, zahtevah glede kakovosti mleka in prihodnjem sodelovanju. Ljubljanske mlekarne so namreč največji odkupovalec surovega mleka v Sloveniji in na letni ravni odkupijo 51 cy. vsega v Sloveniji predelanega mleka. Samo lani so v Sloveniji odkupile 183 milijonov litrov surovega mleka od 2400 pridelovalcev iz območja 41 kmetijskih zadrug iz celotne Slovenije, položaj odkupovalca domače surovine pa bi še dodatno utrdile.

Tehnologija proizvodnega procesa in sistem sledljivosti Ljubljanskih mlekarnam omogoča zagotavljanje proizvodnje Alpskega mleka in vseh svežih izdelkov iz sto odstotno slovenskega mleka. Slovenskim potrošnikom tako te izdelke zagotavljajo izključno iz domače surovine.

Ljubljanske mlekarne so izvozno naravnano podjetje in kar 50 % količin vseh proizvedenih izdelkov izvozijo. Za izpolnitev izvoznih naročil na letni ravni dokupijo približno 10 % surovega mleka na prostem trgu Evropske unije.


Renata Lovrak
Direktorica korporativnega komuniciranja
T: 01 5881 799;
E: renata.lovrak@l-m.si