O-STA

SJZ: Lokalni dogodek projekta Dialog mladih 2.0:Vključujemo! na Ravnah na Koroškem

Spoštovani,

v nadaljevanju vam pošiljamo sporočilo za javnost po lokalnem srečanju projekta Dialog mladih 2.0: Vključujemo!, ki je potekal na Ravnah na Koroškem.

Lokalni dogodek projekta Dialog mladih 2.0:Vključujemo! na Ravnah na Koroškem

V soboto in nedeljo (23. in 24.11.2013) je na Ravnah na Koroškem potekal prvi lokalni dogodek projekta Dialog mladih 2.0:Vključujemo!

Projekt strukturiranega dialoga, v sodelovanju z mladinskimi centri in mladinskimi sveti lokalnih skupnosti po Sloveniji in ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji, izvajata Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa. Gre za organizacijo desetih lokalnih dogodkov po Sloveniji, kjer se srečajo mladi in predstavniki lokalnih in regijskih oblasti z namenom oblikovanja ukrepov za reševanje in izboljšanje področja socialne vključenosti mladih.

Lokalnega dogodka Dialoga mladih 2.0:Vključujemo! se je udeležilo veliko število mladih, ki so v sobotnem jutranjem delu najprej spoznali pomen strukturiranega dialoga, nato pa jim je predstavnica Zavod RS za zaposlovanje predstavila ukrepe aktivne politike zaposlovanja. V popoldanskem delu pa so v skupinah razmišljali in oblikovali ukrepe za izboljšanje vključenosti mladih. Dogodek na Ravnah se je zaključil v nedeljo, 24.11.2013, s predstavitvijo izoblikovanih ukrepov odločevalcem, ki so se odzvali vabilu in pridružili mladim. Pobudam mladih so pozorno prisluhnili odločevalci iz lokalnega in regionalnega okolja:

· - mag. Tomaž Rožen, župan Raven na Koroškem

· - Alan Bukovnik, župan Radelj ob Dravi

· - Sonja Tiršek, direktorica Centra za socialno delo

· - Nataša Detečnik, direktorica Zavoda za zaposlovanje Ravne na Koroškem

· - Jasmina Uršič, vodja Zavoda za zaposlovanje v koroški regiji

· - Roman Krivograd, predstavnik Obrtne zbornice

Med predlaganimi ukrepi mladih so bili:

· - Vzpodbujanje pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj preko povezovanja formalnega izobraževanja z gospodarstvom v regiji.

· - Nadgradnjo ukrepa usposabljanja na delovnem mestu, da bo le-to prijazno mladim in okolju, v katerem živijo.

· - Informacijski portal za mlade na občinski oziroma regijski ravni

· - Vzpodbujanje participacije in aktivnega državljanstva mladih preko povezovanja mladinskih organizacij s srednjimi šolami


Odločevalci
so bili zelo zadovoljni z ukrepi, ki so jih predstavili mladi. V debati so bili izjemno konstruktivni in se zavzeli, da bodo predlagane ukrepe tudi uveljavili.

Dialog mladih 2.0: Vključujemo! je projekt, ki spodbuja ustvarjanje skupnih idej in ukrepov za večjo participacijo mladih v slovenski družbi, še posebno pozornost pa namenja pereči tematiki družbenega vključevanja mladih.

Za kakršnakoli vprašanja ali pojasnila smo vam na voljo na 041 897 616 (Borut).