O-STA

VABILO NA PREDAVANJE PROF. STUARTA WOOLFA, prejemnika plakete "Pro Universitate labacensi" Univerze v Ljubljani

Predavanje:

Stuart Woolf

Komparativni pristop nacionalizmu

Nacionalizem je zgodovinsko razmeroma nov fenomen, dediščina postnapoleonske dobe, porajal se je v zahodni Evropi in se do leta 1848 razširil do vzhoda srednje Evrope - izrazil se je kot težnje zamišljenih skupnosti postati neodvisne nacionalne države, kot težaven proces oblikovanja naroda, kot vpetost novih držav v mednarodno konfliktnost, ki je privedla do dveh svetovnih vojn in razmeroma nedavno kot vzpostavitev novih držav po razpadu Jugoslavije in Sovjetske zveze. Nacionalizem je od 60-tih let 20. stoletja postal pomembna tema v svetu znanosti tako v zgodovinopisju kot pri družbenih vedah. Vloga zgodovinarja se je od takrat zelo spremenila, nenazadnje tudi zaradi sredstev množičnega obveščanja in vseprisotnosti turizma ...

Datum, ura, kraj: Sreda, 4. december 2013, ob 11. uri, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, predavalnica 102 (1. nadstropje, Oddelek za zgodovino).

Prof. dr. Stuart J. Woolf

Prof. dr. Stuart J. Woolf (roj. London, 1936) je leta 1956 zaključil študij zgodovine na univerzi v Oxfordu (University of Oxford), leta 1961 je tam tudi doktoriral. Do leta 1964 je bil raziskovalec (fellow) na St Antony's College Oxford in na Pembroke College Cambridge, nakar je postal direktor novoustanovljenega Centra za preučevanje italijanske družbe na univerzi v Readingu (University of Reading) ter predavatelj novoveške zgodovine na univerzi Essex (University of Essex). Od leta 1975 je novoveško zgodovino predaval tudi na Evropskem Univerzitetnem Inštitutu v Fiesolu (European University Institute in Fiesole, med državami članicami ustanoviteljicami je tudi Republika Slovenija). Od leta 1996 pa do upokojitve je bil redni profesor univerze Ca' Foscari v Benetkah (Università Ca' Foscari Venezia). Kot predavatelj je gostoval na številnih univerzah (v ZDA, Franciji, Španiji, na Portugalskem in v Avstraliji), med drugim na Columbia University v New Yorku in École des Hautes Études en Sciences Sociales v Parizu. Do upokojitve je bil tudi koordinator doktorskih študij pri mednarodnem programu European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean Building on the Past.

Prejemnik plakete je priznan strokovnjak za italijansko in evropsko novoveško zgodovino in za evropsko družbeno in gospodarsko zgodovino 19. stoletja. Britanska Akademija (British Academy) mu je leta 2003 podelila medaljo Serena za zasluge pri raziskovanju italijanske zgodovine. Med njegovimi najbolj odmevnimi deli so: History of Italy 1700-1860: The Social Constraints of Political Change (London: Methuen, 1979), ki v italijanskem originalu tvori del velike Einaudijeve zbirke Storia d'Italia, The Poor in Western Europe in the Eighteenth and Nineteenth Centuries (Methuen 1986) in Domestic strategies: Work and Family in France and Italy 1600-1800 (Cambridge, 1991).

Donacija prof. Woolfa

Prof. Woolf se je ob upokojitvi odločil svojo bogato osebno knjižnico razdeliti med knjižnice treh raziskovalnih inštitucij, knjižnico univerze Ca'Foscari v Benetkah, Centralno narodno knjižnico v Firencah in knjižnico Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Odločitev, da del njegove osebne knjižnice podari knjižnici Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je nasledek tesnega sodelovanja z (zdaj že nekdanjim) Oddelkom za zgodovino univerze Ca'Foscari v Benetkah. Knjižnica Oddelka za zgodovino FF UL je prejela približno 3000 enot knjižnega gradiva (približno 110 tekočih metrov) v številnih jezikih, ki bodo na izrecno željo donatorja na voljo ne samo profesorjem in raziskovalcem, ampak tudi študentom in drugim uporabnikom knjižnice. Med prejetimi publikacijami so številne serije monografij, ki štejejo za klasično historiografsko branje, monografije, ki si jih bodisi zaradi cene, bodisi zaradi redkosti ali iskanosti na knjižnem trgu Oddelek za zgodovino FF UL ne more privoščiti in številne serije znanstvene periodike, tudi takšne, ki so zaradi nižjih naklad težko dosegljive.

Knjižnica Oddelka za zgodovino FF UL je z donacijo prof. Woolfa zelo obogatena. Knjižno gradivo, ki s vsebino pokriva evropsko, sploh pa italijansko zgodovino v času od 17. stoletja do 19. stoletja je z njo izpopolnjeno do mere, da je knjižnica Oddelka za zgodovino FF UL med najbolje opremljenimi knjižnicami za omenjeno obdobje evropske zgodovine v regiji. Donacija omogoča temeljit študij številnih vprašanj iz evropske družbene zgodovine novoveškega obdobja in družbene zgodovine 19. stoletja.