O-STA

Novo izdane delnice Gorenja danes začele kotirati na Ljubljanski in Varšavski borzi

Po uspešno zaključeni ponudbi delnic družbe Gorenje d.d. javnosti, ki je v organizaciji NLB potekala od 20. novembra do 17. decembra 2013 in v kateri so možnost pridobitve novih delnic imeli obstoječi delničarji in novi vlagatelji, je Gorenje danes pričelo z vzporedno kotacijo vseh delnic na borzi v Ljubljani in v Varšavi.

20. novembra letos je družba Gorenje d.d. začela s prodajo novo izdanih delnic javnosti. Vse postopke v zvezi z organizacijo in izvedbo vpisa in vplačila delnic v Sloveniji za Gorenje je izvedla NLB d.d. "Skladno z željo izdajatelja, smo izdajo delnic zaključili pred koncem leta, kar je glede na kompleksnost projekta zelo hitro in je bilo izvedljivo, ker NLB na podlagi bogatih izkušenj pri izdajah vrednostnih papirjev nudi izdajateljem celostno podporo skozi celoten proces izdaje delnic," je projekt komentiral direktor Sektorja za investicijsko bančništvo NLB Damjan Švajger: "Gorenju se zahvaljujemo za zaupanje in jim želimo veliko uspehov pri razvijanju mreže lastnih vlagateljev tudi na Poljskem".

Leto 2014 bo na slovenskem kapitalskem trgu polno izzivov. V Sektorju investicijskega bančništva NLB pričakujejo v naslednjem letu predvsem več izdaj komercialnih zapisov in obveznic, ki v luči še trajajočega prestrukturiranja bančnega sektorja in nizkih obrestnih mer ostajajo za podjetja privlačna dodatna oblika financiranja.

Korporativno komuniciranje